ลืมกินยาคุม “เฮเลน”

ลืมรับประทานยาคุมเฮเลน

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

ลืมรับประทาน “เฮเลน” ต่อเนื่องกัน 2 เม็ด

 

                หากยังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมในวันนั้น ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ แล้วรับประทาน “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ตามเวลาปกติ

                แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะใช้ในขณะนั้น หรือถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้แกะ “เม็ดที่ลืมล่าสุด” และ “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” มารับประทานพร้อมกันได้เลย

 

                ส่วนอีกเม็ดที่ลืมใช้ ให้แกะทิ้งไป หรือจะเก็บไว้เป็นเม็ดยาสำรองเผื่อจำเป็นต้องใช้ (เช่น ใช้ซ้ำเมื่ออาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังรับประทานยาคุม หรือใช้แทนเม็ดยาที่ทำหาย) ก็ได้เช่นกัน

 

                จากนั้น ก็รับประทานต่อวันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

 

 

                ยกตัวอย่างเช่น ลืมรับประทานยาคุมในเวลา 21.00 น. ของวันพุธและวันพฤหัสบดี แล้วนึกขึ้นได้ในเวลา 08.00 น. ของวันศุกร์

                เมื่อยังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ก็ให้รับประทาน “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. ของวันศุกร์

                ส่วน “เม็ดวันพุธ” ซึ่งเป็นอีกเม็ดที่ลืมใช้ ให้แกะทิ้งไปได้เลย

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ตามปกติ

 

                แต่ถ้าไม่สะดวกที่จะรับประทานในตอนนั้น หรือถ้านึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้แกะ “เม็ดวันพฤหัส” มารับประทานพร้อมกับ “เม็ดวันศุกร์” ในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ได้เลย

                อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาคุม “เฮเลน” พร้อมกัน 2 เม็ดเช่นนี้ อาจทำให้รู้สึกคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะมากขึ้น

                ส่วน “เม็ดวันพุธ” ที่ลืมใช้เช่นกัน ให้แกะทิ้งไป หรือจะเก็บไว้ในแผง เพื่อเป็นเม็ดยาสำรองเผื่อจำเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะ

 

                หลังจากนั้น ก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับ ในเวลา 21.00 น. และเมื่อหมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนจะต่อยาคุมแผงใหม่

 

 

                หรือในกรณีที่ลืมรับประทานยาคุมสองเม็ดสุดท้ายของแผง ก็ให้รับประทานทันทีที่นึกได้ 1 เม็ด แล้วรอใช้อีก 1 เม็ดที่เหลือในเวลารับประทานปกติ

                หรือใช้ทั้ง 2 เม็ดพร้อมกันในเวลารับประทานปกติ

                จากนั้น รอต่อแผงใหม่ตามกำหนดเดิมค่ะ

 

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงนี้ในวันพุธ สองเม็ดสุดท้ายของแผงก็จะต้องตรงกับวันจันทร์และวันอังคาร

                ตามปกติ เมื่อใช้หมดแผงแล้วก็จะต้องเว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร และเริ่มแผงถัดไปในวันพุธ

                แต่ถ้าลืมรับประทาน “เม็ดวันจันทร์” และ “เม็ดวันอังคาร” ที่เป็นยาคุมสองเม็ดสุดท้ายของแผง เมื่อนึกขึ้นมาได้ในเช้าวันพุธ ก็ให้รับประทานทันที 1 เม็ด (เช่น อาจใช้ “เม็ดวันอังคาร” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ก่อน)

                แล้วรอรับประทานอีก 1 เม็ดที่เหลือในเวลา 21.00 น. ของวันเดียวกัน

                หรือแกะทั้ง “เม็ดวันจันทร์” และ “เม็ดวันอังคาร” มารับประทานพร้อมกันในเวลา 21.00 น. ก็ได้เช่นกัน แต่อาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะมากกว่าการแยกรับประทาน

                จากนั้น รอต่อแผงใหม่ในวันพุธถัดมาตามกำหนดเดิม (ไม่ต้องเลื่อนออกไปตามการลืมรับประทานยา)

blank

                ซึ่งในกรณีนี้อาจทำให้ประจำเดือนมาเร็วหรือช้ากว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ก็ควรจะอยู่ในช่วงที่เว้นว่างนั่นเอง

 

 

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้อย่างถูกต้อง หรือมีผลคุมกำเนิดจากยาคุมแผงนี้แล้ว แม้จะลืมรับประทาน “เฮเลน” ต่อเนื่องกัน 2 เม็ดก็ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

                แต่การรับประทานยาคุมไม่ต่อเนื่องหรือไม่ตรงเวลาอาจทำให้ฮอร์โมนแปรปรวน และเกิดปัญหาเลือดออกกะปริบกะปรอยได้ง่าย ทั้งยังลดประสิทธิภาพในการป้องกัน จึงมีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์สูงกว่าผู้ที่รับประทานถูกต้องและตรงเวลา

                ดังนั้น หากเป็นไปได้ก็ควรจะรับประทานยาคุมให้ตรงเวลาสม่ำเสมอ หรือถ้ามีปัญหาลืมรับประทานอยู่บ่อยครั้ง แนะนำให้ปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อพิจารณาวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ที่เหมาะสมนะคะ