ลืมกินยาคุม “เฮเลน”

ลืมรับประทานยาคุมเฮเลน

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

ลืมรับประทาน “เฮเลน” ต่อเนื่องกัน 3 เม็ดหรือมากกว่า และห่างจากเม็ดแรกที่ลืมตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป โดยที่เม็ดใดเม็ดหนึ่งหรือทั้งหมด อยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของแผง

 

                นับจากเม็ดแรกที่เริ่มรับประทาน เม็ดที่ 15 – 21 ตามลำดับการใช้ ก็คือช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรือสัปดาห์สุดท้ายของแผง

                ตัวอย่างที่ 1: ผู้ใช้เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันพุธ แต่ลืมรับประทาน “เม็ดวันอังคาร”, “เม็ดวันพุธ” และ “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็นเม็ดที่ 14, 15, 16 ตามลำดับการใช้ ในเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน แล้วมานึกได้ในวันศุกร์ เวลา 21.00 น.

                จะเห็นได้ว่า…

  • นับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (21.00 น. วันศุกร์) ห่างกัน 72 ชั่วโมงพอดี
  • เม็ดยาที่ลืมรับประทาน (เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมด) อยู่ในสัปดาห์สุดท้าย หรือลำดับที่ 15 – 21 ของแผง
  • นึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว

 

                ดังนั้น วิธีแก้ไขก็คือ ให้แกะ “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็น “เม็ดยาที่ลืมล่าสุด” และ “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” มารับประทานพร้อมกัน ในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ (แต่อาจคลื่นไส้, อาเจียน ปวดศีรษะ หรือเวียนศีรษะ)

                ส่วน “เม็ดวันอังคาร” และ “เม็ดวันพุธ” ที่ลืมใช้เช่นกัน ให้ทิ้งไป

                จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ แต่เมื่อใช้หมดแผงแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

 

 

                ตัวอย่างที่ 2: ลืมรับประทานยาคุม 3 เม็ดสุดท้ายของแผง แล้วนึกได้ในเวลา 21.00 น. ของวันถัดมา

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ สามเม็ดสุดท้ายของแผงก็จะเป็น “เม็ดวันอาทิตย์”, “เม็ดวันจันทร์” และ “เม็ดวันอังคาร”

                หากลืมใช้ทั้ง 3 เม็ดนี้ในเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน แล้วนึกได้เมื่อถึงเวลา 21.00 น. ของวันพุธ

                จะเห็นได้ว่า…

  • นับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันอาทิตย์) ไปหาเวลาที่นึกได้ (21.00 น. วันพุธ) ห่างกัน 72 ชั่วโมงพอดี
  • เม็ดยาที่ลืมรับประทาน (เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมด) อยู่ในสัปดาห์สุดท้าย หรือลำดับที่ 15 – 21 ของแผง
  • นึกได้เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว

 

                ถ้ายังไม่ได้ซื้อยาคุมแผงใหม่ ก็ให้แกะ “เม็ดที่ลืม” มารับประทานพร้อมกัน 2 เม็ดในเวลา 21.00 น. แล้วทิ้งยาคุมแผงนี้ได้เลย

                จากนั้นก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

            ซึ่งการแก้ไขตามนี้ จะทำให้วันที่เริ่มใช้ยาคุมแผงใหม่ตรงกับวันพฤหัสบดี แทนที่จะเป็นวันพุธเหมือนแผงเดิม

            แต่ถ้าซื้อยาคุมแผงใหม่มาแล้ว ก็ให้แกะ “เม็ดวันอังคาร” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” มารับประทานพร้อมกับ “เม็ดวันพุธ” ในแผงใหม่

            ทิ้งยาคุมแผงเดิม แล้วใช้ยาคุมแผงใหม่ต่อวันละเม็ดตามปกติ

            การแก้ไขตามนี้ จะทำให้วันที่เริ่มใช้ยาคุมแผงใหม่ตรงกับวันพุธเหมือนแผงเดิมค่ะ

 

 

                ตัวอย่างที่ 3: ผู้ใช้เริ่มยาคุมแผงนี้ในวันพุธ แต่ลืมรับประทาน “เม็ดวันอังคาร”, “เม็ดวันพุธ”, “เม็ดวันพฤหัส” และ “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็นเม็ดที่ 14, 15, 16 และ 17 ตามลำดับการใช้ ในเวลา 21.00 น. ของแต่ละวัน แล้วมานึกได้ในวันเสาร์ เวลา 08.00 น.

                จะเห็นได้ว่า…

  • นับจากเวลาที่ลืมเม็ดแรก (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (08.00 น. วันเสาร์) ห่างกันมากกว่า 72 ชั่วโมง
  • เม็ดยาที่ลืมรับประทาน (เม็ดใดเม็ดหนึ่ง หรือทั้งหมด) อยู่ในสัปดาห์สุดท้ายของแผง
  • นึกได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมในวันนั้น

 

                วิธีแก้ไขก็คือ ให้แกะ “เม็ดวันศุกร์” ซึ่งเป็น “เม็ดยาที่ลืมล่าสุด” มารับประทานทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์

                ส่วนเม็ดอื่น ๆ ที่ลืมใช้ ได้แก่ “เม็ดวันอังคาร”, “เม็ดวันพุธ” และ “เม็ดวันพฤหัส” ให้ทิ้งไปได้เลย

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดวันเสาร์” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวัน” ในเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์

                จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ แต่เมื่อใช้หมดแผงแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย โดยไม่ต้องเว้นว่าง 7 วันก่อน

blank

 

 

                การลืมรับประทานยาคุมหลายวันในช่วงท้าย ๆ ของแผง อาจทำให้มีเลือดออกกะปริบกะปรอยและประจำเดือนไม่ปกติ เช่น ประจำเดือนมาก่อนกำหนด

                หรือในทางกลับกัน หากประจำเดือนไม่ได้มาก่อนเวลา การที่ต้องต่อแผงใหม่โดยไม่เว้นว่าง 7 วันก่อน ก็อาจทำให้ในรอบนี้ไม่มีประจำเดือนมาเลย

                ซึ่งไม่มีปัญหา เพราะหากไม่มีการตั้งครรภ์ หลังใช้แผงใหม่หมดแล้ว ประจำเดือนก็จะมาในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงถัดไปนั่นเอง

 

                และเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เฮเลน” ต่อเนื่องกัน 3 เม็ด หรือมากกว่า โดยขาดยาติดต่อกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว ต่อจากนี้จึงต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือหากจะมีก็ต้องป้องกันด้วยถุงยางอนามัย ไปจนกว่าจะมีการใช้ “เฮเลน” ติดต่อกันจนครบ 7 วัน

                เช่น ถ้านึกได้และกลับมารับประทานในวันเสาร์ เมื่อใช้ต่อเนื่องกันไปทุกวัน ก็จะถือว่าครบ 7 วันเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันเสาร์ถัดไป

 

                แต่ในกรณีนี้ ได้มีการใช้ “เฮเลน” ติดต่อกันมานานแล้วก่อนที่จะลืมรับประทาน จึงถือว่ามีผลยับยั้งไข่ตกจากยาคุมรายเดือนอยู่ ดังนั้น แม้ว่าช่วงที่ลืมจะมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่เป็นไร ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานยาคุมฉุกเฉิน

 

                อย่างไรก็ตาม หากลืมรับประทานยาคุมอยู่บ่อยครั้ง ก็เสี่ยงที่จะล้มเหลวในการป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยวิธีนี้ จึงควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อเปลี่ยนไปใช้วิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องบริหารยาบ่อย ๆ เช่น การฉีดยาคุมกำเนิด, การฝังยาคุมกำเนิด หรือการใส่ห่วงอนามัย แทนการใช้ยาคุมรายเดือนค่ะ