วิธีรับประทานยาคุม “จัสติมา” (Justima)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ในแผงยาคุม “จัสติมา” จะมีเม็ดยา 21 เม็ด ซึ่งถูกจัดแบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด โดยแต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับ Drospirenone 3 มิลลิกรัมเหมือนกันทั้งหมด

                โดยมีการระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ และลูกศรแสดงลำดับการใช้ ไว้ในด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

ในแผงของจัสติมาจะระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ไว้ในด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา

 

                วิธีรับประทานยาคุม “จัสติมา” ก็คือ ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ต้องการใช้ มารับประทานวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทั้ง 21 เม็ด จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อ “อ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก จึงอาจเริ่มจากแถวบนสุดก่อน แล้วจึงค่อยไล่ลำดับลงไปแถวล่าง

                แต่ถ้าจะเลือกเม็ดยา “อ” จากแถวที่ 2 หรือ 3 มาใช้ก่อน ก็ไม่มีปัญหาค่ะ เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ต้องใช้ไปตามลำดับจนครบ 21 เม็ดเหมือนกัน

แม้จะเลือกเม็ดยา "อ" ใดก็ได้จาก 3 ตำแหน่งที่มีอยู่ แต่ก็มักจะเลือกใช้ในแถวบนสุดก่อน

 

                สมมุติว่าเลือกเม็ดยา “อ” จากแถวบนสุด มารับประทานเป็นเม็ดแรกของแผงไปแล้ว จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด เรียงตามลำดับที่เลือกไว้ ไปเรื่อย ๆ

                เมื่อใช้เม็ดสุดท้ายของแถวที่สามไปแล้ว หากยังมีเม็ดยาเหลืออยู่ในแถวแรก ก็ให้วนกลับมาใช้เม็ดยาที่เหลืออยู่ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

หลังจากใช้เม็ดแรกไปแล้ว ก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

 

                แม้ว่าทุก ๆ เม็ดในแผงจะมีตัวยาสำคัญเหมือนกัน จึงไม่มีปัญหาแม้จะใช้ผิดลำดับหรือใช้ย้อนศร แต่ทุก ๆ ครั้งที่จะแกะเม็ดยา ก็ควรตรวจสอบว่าตัวย่อที่ระบุไว้ตรงกับวันที่ใช้หรือเปล่า เพื่อป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือช่วยให้รู้ตัวและแก้ไขได้เมื่อลืมรับประทาน

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มยาคุมแผงนี้ในวันอังคาร และได้ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งในวันเสาร์เกิดสับสนว่าอาจว่าลืมรับประทานยาคุม ก็ให้หยิบแผงยามาดูว่ายังมีเม็ดยา “ส” อยู่ในลำดับที่รอใช้หรือเปล่า ถ้าไม่เห็น ก็เป็นไปได้ว่ารับประทานไปแล้วค่ะ

                หากไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจแกะเม็ดอื่นมารับประทานซ้ำซ้อนกัน และเสี่ยงที่จะได้รับผลข้างเคียงจากยาคุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

ถ้าไม่เห็นเม็ดยา "ส" ในวันเสาร์ แสดงว่ารับประทานไปแล้ว

 

                หรือถ้ากำลังจะแกะเม็ดยา “ส” มาใช้ในวันเสาร์ แต่กลับเห็นเม็ดยา “ศ” ยังตกค้างอยู่ในแผง ก็แสดงว่าลืมใช้ในวันศุกร์ จึงต้องแกะเม็ด “ศ” และ “ส” มารับประทานพร้อมกัน ซึ่งถ้าไม่มีการตรวจสอบ ก็อาจพลาดการใช้ยาคุมไป 1 วันนะคะ

ถ้าเห็นเม็ดยา "ศ" ตกค้างอยู่เมื่อจะใช้ยาวันเสาร์ แสดงว่าลืมรับประทานในวันศุกร์

 

                หลังจากรับประทานยาคุม “จัสติมา” จนครบ 21 เม็ดแล้ว จะเว้นว่าง 7 วัน เพื่อเป็น “ช่วงปลอดฮอร์โมน” ให้ประจำเดือนมา ซึ่งประจำเดือนมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง แต่ก็อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อย

                เมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันที่ 8 ของการเว้นว่างค่ะ

                หากต่อยาคุมตรงตามกำหนดก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน จึงไม่จำเป็นจะต้องรอให้ประจำเดือนหมดก่อนจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ และไม่จำเป็นจะต้องรีบต่อแผงใหม่ในวันแรกที่มีประจำเดือนนะคะ

 

                หากมีความกังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ หรือสับสนว่าควรเริ่มแผงใหม่ในวันไหน สามารถใช้เคล็ดลับช่วยจำง่าย ๆ ว่า ถ้ารับประทานถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มเม็ดแรกของแต่ละแผงจะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                จากตัวอย่าง ถ้าเม็ดแรกของแผงตรงกับวันอังคาร เม็ดสุดท้ายของแผงก็จะตรงกับวันจันทร์

                ใช้หมดแผงแล้ว จึงเว้นว่าง 7 วัน คือ อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ จากนั้นก็ต่อแผงใหม่ในวันอังคาร ซึ่งตรงกับวันที่เริ่มเม็ดแรกของแผงเดิมนั่นเอง

ถ้ารับประทานถูกต้อง วันที่เริ่มใช้ยาคุมแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์