วิธีรับประทานยาคุม “จัสติมา” (Justima)

วิธีรับประทานยาคุมจัสติมา

ปรับปรุงล่าสุด 1 มิถุนายน 2023

                ในแผงของยาคุม “จัสติมา” จะมีเม็ดยารวมกัน 21 เม็ด โดยแบ่งเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดของยาคุม “จัสติมา” ประกอบไปด้วยตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม และ Drospirenone 3 มิลลิกรัม

                แม้ว่าทุก ๆ เม็ดในแผงจะมีตัวยาเหมือนกัน แต่แนะนำให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันจันทร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “จ” มารับประทานเป็นเม็ดแรก

                ตามภาพตัวอย่างก็จะวงกลมเม็ดยา “จ” ในแถวแรกไว้ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกจากแถวที่ 2 หรือ 3 ก็ได้หากต้องการ เพราะสุดท้ายก็จะมีการใช้วนไปตามลำดับจนครบ 21 เม็ดเหมือนกันค่ะ

blank

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ และเมื่อใช้เม็ดสุดท้ายของแถวที่สามไปแล้ว หากยังมีเม็ดยาเหลืออยู่ในแถวแรก ก็ให้วนกลับมาใช้เม็ดยาที่เหลืออยู่ไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

 

                รับประทานหมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนค่ะ ประจำเดือนจะมาหลังจากที่ใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

                เมื่อประจำเดือนมาและเว้นว่างครบ 7 วันแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมานะคะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ ก็จะมีการรับประทานยาติดต่อกัน 3 สัปดาห์ (21 วัน) และเว้นว่าง 1 สัปดาห์ (7 วัน) ดังนี้…

  • สัปดาห์ที่ 1 รับประทานยาวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
  • สัปดาห์ที่ 2 รับประทานยาวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
  • สัปดาห์ที่ 3 รับประทานยาวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์
  • สัปดาห์ที่ 4 เว้นว่างวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์

 

                ประจำเดือนจะมาในสัปดาห์ที่ 4 นั่นเอง และเมื่อประจำเดือนมา และเว้นว่างจนครบ 7 วันแล้ว ก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 5 ได้เลย และถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ

 

                ผู้ใช้บางรายอาจสับสนหรือลืมว่าจะต้องต่อยาคุมแผงใหม่ในวันใด ซึ่งก็มีเคล็ดลับง่าย ๆ ในการจำก็คือ หากใช้ถูกต้อง เมื่อเริ่มรับประทานยาคุมแผงก่อนในวันใดของสัปดาห์ วันที่ต่อยาคุมแผงใหม่ก็จะตรงกับวันเดียวกันนั่นเองนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มใช้แผงเดิมตรงกับวันจันทร์ วันที่ต่อยาคุมแผงใหม่ก็จะตรงกับวันจันทร์เช่นกันค่ะ