กินยาคุม “จัสติมา” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมจัสติมา

                “จัสติมา” (Justima) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด โดยที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Drospirenone 3 มิลลิกรัม

                ในแผงของ “จัสติมา” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ เพื่อให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานตามวัน ซึ่งหากมีการตรวจสอบเช่นนี้ทุกครั้ง ก็จะป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ หรือช่วยให้แก้ไขได้เร็วเมื่อลืมรับประทานยา

               

                แต่แม้จะเผลอรับประทาน “จัสติมา” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง ก็ยังคงมีประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากเดิม เนื่องจากทุก ๆ เม็ดมีตัวยาเหมือนกัน

                ดังนั้น เมื่อมีการรับประทานยาคุมไปแล้ว แม้จะใช้เม็ดยาผิดตำแหน่ง ก็ไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีกนะคะ

 

                ในวันต่อมา ควรใช้ยาคุมต่อตามลำดับที่ถูกต้อง แต่ข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

                และเมื่อใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงตำแหน่งที่เคยใช้ผิด ซึ่งจะไม่มีเม็ดยาเม็ดนั้นอยู่ในแผงอีกแล้ว ก็ให้แกะเม็ดที่เคยถูกข้ามไปมาใช้แทนได้เลยค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 1

                ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ และแกะเม็ดยา “พ” ในแถวบนสุดมาใช้เป็นลำดับแรก ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ก็จะต้องแกะเม็ดยา “พฤ” ในแถวเดียวกัน มาใช้เป็นลำดับที่ 2

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับ ไปจนหมดแผง

 

                หากเผลอรับประทานยาคุมย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “อ” มาใช้ในวันพฤหัสบดีล่ะ?!?

                ก็ให้ถือว่าในวันนั้นได้มีการรับประทานยาคุมไปเรียบร้อยแล้ว และมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “พฤ” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำอีก

 

                แต่ในวันศุกร์ เมื่อจะกลับมาใช้ต่อตามลำดับเดิม ก็จะเห็นเม็ดยา “พฤ” เหลืออยู่เป็นเม็ดแรกตามลำดับ ซึ่งแม้จะสามารถใช้ได้ แต่ตัวย่อที่ระบุไว้ก็จะไม่ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                จึงควรข้ามเม็ดยา “พฤ” ไปก่อน แล้วใช้เม็ดยา “ศ” ซึ่งอยู่ถัดไปแทน เนื่องจากการใช้เม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงวัน จะทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายกว่า

                วันเสาร์ก็ให้ใช้เม็ดยา “ส” ส่วนวันอาทิตย์ก็ใช้เม็ดยา “อา” แล้วใช้ต่อให้ถูกต้องตามลำดับไปเรื่อย ๆ

blank

 

                หากเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพุธ วันที่รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงจะตรงกับวันอังคาร ซึ่งวันอังคารสุดท้ายจะไม่มีเม็ดยา “อ” อยู่ในแผงแล้ว เนื่องจากมีการแกะไปใช้ผิดตำแหน่งในช่วงแรก

                ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤ” ที่ถูกข้ามไป และเป็นเพียงเม็ดเดียวที่ยังตกค้างอยู่ในแผง มารับประทานแทนได้เลย

blank

 

                จากนั้นก็เว้นว่างในพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                และเมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันพุธเหมือนเดิมค่ะ

 

 

  • ตัวอย่างที่ 2

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพุธ โดยแกะเม็ดยา “พ” ของแถวที่ 1 มาใช้เป็นเม็ดแรก และใช้ต่อเนื่องไปจนหมดแถวนี้ คือถึงเม็ดยา “ส” ในวันเสาร์

                ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ก็ควรจะแกะเม็ดยา “อา” ในแถวที่ 2 มารับประทานเป็นลำดับต่อไป

                แล้วก็ใช้ต่อวันละเม็ด ตามลำดับลูกศรไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

blank

 

                ในแผงของ “จัสติมา” จะแบ่งเม็ดยาออกเป็น 3 แถว แถวละ 7 เม็ด หรือแถวละ 1 สัปดาห์นั่นเอง โดยเรียงจากวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์

                จะเห็นได้ว่าหัวแถวคือวันอาทิตย์ และหางแถวคือวันเสาร์นะคะ

                แต่การต่อแถวใหม่ ที่เป็นไปในลักษณะของงูกินหาง ทำให้ทิศทางของหัวแถวไปหางแถวสลับกัน นั่นคือ ในแถวแรกจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา, ในแถวที่ 2 จะเรียงจากขวาไปซ้าย และในแถวที่ 3 ก็จะกลับมาเป็นจากซ้ายไปขวาเหมือนในแถวแรก

 

                ดังนั้น หากไม่ตรวจสอบตัวย่อของวันที่ระบุไว้ ผู้ใช้อาจเริ่มแถวที่ 2 ในทิศทางจากซ้ายไปขวาเหมือนในแถวแรก ทำให้ได้เม็ดยา “ส” มาใช้ในวันอาทิตย์

                แต่แม้จะใช้ผิดตำแหน่ง ก็ไม่มีปัญหา และถือว่ามีการรับประทานยาคุมในวันนั้นไปแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “อา” ในแถวที่ 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำอีก

blank

 

                ในวันจันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ ให้ย้อนกลับไปใช้เม็ดยา “จ” – “อ” – “พ” – “พฤ” – “ศ” ในแถวที่ 2 ตามลำดับเดิม โดยข้ามเม็ดยา “อา” ในแถวเดียวกันไปก่อน เนื่องจากตัวย่อที่ระบุไว้ไม่ตรงกับวันที่จะใช้แล้ว

blank

 

                เมื่อถึงเสาร์ ที่ควรใช้เม็ดยา “ส” ในแถวที่ 2 จะไม่พบเม็ดยานั้นอยู่ในแผง เนื่องจากได้มีการแกะไปใช้ผิดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

                ก็ให้แกะเม็ดยา “อา” ที่ถูกข้ามไปและยังเหลือตกค้างอยู่ในแถวที่ 2 มาใช้ในวันเสาร์ได้เลย โดยจะถือเป็นเม็ดยาลำดับที่ 11 ของแผงค่ะ

blank

 

                จากนั้นก็รับประทานยาคุมที่เหลือในแผงต่อวันละเม็ด ไปตามลำดับลูกศร และเมื่อหมดแผงนี้แล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มยาคุมแผงใหม่