ลืมต่อ “ชาริว่า” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมชาริว่าแผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

ลืมต่อ “ชาริว่า” แผงใหม่ น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

 

                ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงเดิมในวันจันทร์ ก็ต้องเว้นว่างในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วจึงต่อแผงใหม่ในวันอังคารถัดมา

                สมมติว่าเวลารับประทานยาคุมประจำวันคือ 21.00 น. เมื่อนับต่อไปอีก 72 ชั่วโมงจากเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์นั่นเอง

 

                ดังนั้น ในกรณีที่ลืมต่อยาคุม “ชาริว่า” แผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร หากนึกได้และแก้ไขทันก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์ ก็จะถือว่าลืมต่อแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

 

                วิธีแก้ไขในกรณีที่ลืมต่อ “ชาริว่า” แผงใหม่ น้อยกว่า 72 ชั่วโมง…

  • ถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวันนั้น” ตามเวลาปกติ
  • แต่ถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ลืมล่าสุด” พร้อมกับ “เม็ดที่ต้องใช้ประจำวันนั้น” ได้เลย

 

                …จากนั้น รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนกว่าจะหมดแผง แล้วเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงถัดไป

 

 

                ตัวอย่างที่ 1: ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. วันอังคาร แล้วนึกได้ในเวลา 08.00 น. วันพุธ

                นับจากเวลาที่ควรต่อแผงใหม่ตามกำหนด (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (08.00 น. วันพุธ) จะห่างกัน 11 ชั่วโมง จึงถือว่าลืมต่อแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงค่ะ

                และเมื่อยังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ก็ให้รับประทาน “เม็ดวันอังคาร” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืม” ทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. นั่นเอง

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดวันพุธ” ซึ่งเป็น “เม็ดยาประจำวัน” ในเวลา 21.00 น.

                จากนั้น ก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ด ตามเวลาปกติไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง แล้วจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงถัดไป

 

 

                ตัวอย่างที่ 2: ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. วันอังคาร แล้วนึกได้ในเวลา 21.00 น. วันพุธ

                นับจากเวลาที่ควรต่อแผงใหม่ตามกำหนด (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (21.00 น. วันพุธ) จะห่างกัน 24 ชั่วโมง จึงถือว่าลืมต่อแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงนะคะ

                เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทาน “เม็ดวันอังคาร” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืม” พร้อมกับ “เม็ดวันพุธ” ซึ่งเป็น “เม็ดยาประจำวัน” ในเวลา 21.00 น. ได้เลย

blank

                จากนั้น ก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ด ตามเวลาปกติไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง แล้วจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงถัดไป

 

 

                สองตัวอย่างที่กล่าวไปข้างต้น จะเป็นการลืมต่อยาคุมแผงใหม่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

                ซึ่งในกรณีที่ลืมมากกว่า 24 ชั่วโมงแต่ยังไม่ถึง 72 ชั่วโมง แนวทางแก้ไขก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะ โดยจะรับประทานทดแทนที่ลืมใช้เพียงแค่เม็ดเดียว และแก้ไขเฉพาะในวันที่นึกได้ ส่วนวันอื่น ๆ ก็รับประทานต่อวันละเม็ดเหมือนเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

 

                ตัวอย่างที่ 3: ถ้าลืมต่อยาคุมแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. วันอังคาร แล้วนึกได้ในเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดี

                จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้ ผู้ใช้พลาดการรับประทานทั้ง “เม็ดวันอังคาร” ในเวลา 21.00 น. ของวันอังคาร และ “เม็ดวันพุธ” ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ

                แต่นับจากเวลาที่ควรต่อแผงใหม่ตามกำหนด (21.00 น. วันอังคาร) ไปหาเวลาที่นึกได้ (08.00 น. วันพฤหัสบดี) จะห่างกัน 35 ชั่วโมง จึงถือว่าลืมต่อแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงเช่นกัน

                เมื่อนึกขึ้นได้ก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันพฤหัสบดี ก็ให้รับประทาน “เม็ดวันพุธ” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืมล่าสุด” ทันทีที่นึกได้ ในเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดี

                ส่วน “เม็ดวันอังคาร” ให้เก็บไว้ในแผงตามเดิมก่อนนะคะ

                แล้วรอรับประทาน “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็น “เม็ดยาประจำวัน” ในเวลา 21.00 น.

blank

                จากนั้น ก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ด ตามเวลาปกติไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง ซึ่งยาคุมเม็ดสุดท้ายของแผงนี้ก็จะกลายเป็น “เม็ดวันอังคาร” ที่ไม่ได้รับประทานในตอนแรกนั่นเอง

                เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร และต่อแผงใหม่ในวันพุธถัดไป

 

                หรือหากต้องการต่อแผงใหม่ตรงกับวันอังคารเหมือนที่ผ่าน ๆ มา ก็เว้นว่างเพียงแค่ 6 วัน คือ พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ แล้วต่อแผงใหม่ในวันอังคารไปเลย ก็ได้เช่นกันค่ะ

 

 

                การลืมต่อยาคุม “ชาริว่า” แผงใหม่ น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพอาจลดลงหากเทียบกับผู้ที่ต่อยาคุมตรงตามกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันการตั้งครรภ์ ต่อไปก็ควรจะรับประทานยาคุมหรือต่อยาคุมแผงใหม่ให้ตรงเวลาสม่ำเสมอนะคะ