ยาคุม “เมอซิลอน” (Mercilon) และ “เมอซิลอน 28” (Mercilon 28)

ยาคุมเมอซิลอนและเมอซิลอน28

                “เมอซิลอน” (Mercilon) ที่เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด และ “เมอซิลอน 28” (Mercilon 28) ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกันและมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันค่ะ แต่จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่าง เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละรายสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด

 

รูปแบบที่แตกต่างกันของ “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28”

เมอซิลอน (Mercilon)

–          เป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาวทั้ง 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

–          เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

–          เม็ดยาสีขาว 21 เม็ดแรกในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน”

–          เม็ดยาสีขาวที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งอยู่ในแถวล่างสุด จำนวน 7 เม็ด คือ “เม็ดยาหลอก”

 

                จะเห็นได้ว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” ทั้ง 21 เม็ด ของ “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28” มีขนาดที่เท่ากัน ซึ่งแต่ละเม็ดก็มีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม และ Desogestrel 0.15 มิลลิกรัมเหมือนกันอีกด้วย

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” ของ “เมอซิลอน 28” เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาใด ๆ

                ดังนั้น ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงของ “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28” จึงไม่แตกต่างกันนะคะ

(อ่านเพิ่มเติม ยาคุมเมอซิลอน, ยาคุมเมอซิลอน 28)

 

 

วิธีการใช้ที่แตกต่างกันของ “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28”

เมอซิลอน (Mercilon)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

–          รับประทานเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนหมดแผง

–          รับประทานหมดแผง (21 วัน) แล้วให้เว้นว่างอีก 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่เว้นว่าง โดยมักจะมาประมาณวันที่ 3 หรือ 4 ของการเว้นว่าง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเมอซิลอน)  

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

–          เรียงเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับการใช้”

–          เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

–          รับประทานหมดแผง (28 วัน) แล้ว จึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

–          ประจำเดือนจะมาในช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอก โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 24 หรือ 25 ของแผง

 

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุมเมอซิลอน 28)

 

                หากเปรียบเทียบกันแล้ว ข้อดีของ “เมอซิลอน” ก็คือ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ง่าย โดยตรวจดู “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ในแผง ทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยา ว่าตรงกับวันที่ใช้จริงหรือเปล่า จึงป้องกันการรับประทานซ้ำซ้อนเกินขนาด หรือแก้ไขได้เร็วหากลืมรับประทาน

                ซึ่งจะมีการระบุตัวอักษรไว้ทั้ง 2 ด้าน โดยที่ด้านหลังของแผง จะระบุเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษ ส่วนด้านหน้าของแผง (ซึ่งเป็นด้านที่เห็นเม็ดยา) จะระบุเป็นตัวย่อภาษาไทย จึงสามารถเลือกดูได้ตามที่ต้องการ

                แต่ข้อเสียของ “เมอซิลอน” ก็คือ หลังจากที่ต้องเว้นว่าง 7 วัน ผู้ใช้อาจลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลงได้

 

                ในทางกลับกัน ข้อดีของ “เมอซิลอน 28” ซึ่งต้องรับประทานต่อเนื่องทุกวัน โดยรับประทาน “เม็ดยาหลอก” แทนการเว้นว่าง จะช่วยลดปัญหาลืมต่อยาคุมแผงใหม่

                แต่ข้อเสียของ “เมอซิลอน 28” ก็คือ ผู้ใช้จะตรวจสอบความถูกต้องได้ยากกว่า จึงอาจรับประทานซ้ำซ้อนหรือรับประทานไม่ต่อเนื่อง เพราะ “ตัวเลขลำดับการใช้” ที่ระบุไว้ในแผง อาจไม่ตรงกับวันที่ตามปฏิทิน และไม่ทราบว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์

 

                ทั้ง “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28” มีราคาที่เท่ากัน อีกทั้งประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ไม่แตกต่างกัน จะเลือกใช้รูปแบบใดจึงขึ้นกับความถนัดของผู้ใช้แต่ละราย เช่น ผู้ที่กังวลว่าจะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ ก็ควรเลือกใช้ “เมอซิลอน 28” ที่ต้องรับประทานทุกวัน แต่ผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานผิด ก็ควรเลือกใช้ “เมอซิลอน” ที่สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย

 

 

                รูปลักษณ์ภายนอกของ “เมอซิลอน” และ “เมอซิลอน 28” คล้ายกันมากค่ะ หากดูไม่ละเอียดก็อาจซื้อมาผิดรูปแบบได้ ซึ่งถ้าซื้อมาผิดและไม่สะดวกที่จะนำไปเปลี่ยน หรือถ้าไม่มีรูปแบบเดิมและจำเป็นจะต้องใช้อีกรูปแบบทดแทนไปก่อน จะต่อยาคุมแผงใหม่อย่างไรนะ?!?

                คำตอบก็คือ ให้ยึดตามแผงที่ใช้อยู่นะคะ เช่น ถ้าใช้แบบ 21 เม็ดอยู่ หมดแผงก็ต้องเว้นว่างต่ออีก 7 วัน แล้วค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

                แต่ถ้าแผงที่ใช้อยู่เป็นแบบ 28 เม็ด ก็ให้รับประทานไปจนครบทั้ง 28 เม็ด แล้วก็ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                ดังนั้น ถ้าเคยใช้ “เมอซิลอน” ที่เป็นแบบ 21 เม็ด แต่ซื้อแผงใหม่มาเป็น “เมอซิลอน 28” ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด

                ก็ให้รับประทาน “เมอซิลอน” ไปจนครบ 21 เม็ด แล้วเว้นว่าง 7 วัน จากนั้นจึงค่อยเริ่มรับประทานเม็ดยาลำดับที่ 1 ของ “เมอซิลอน 28” ในวันที่ 8 ของการเว้นว่าง และใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

blank

 

                แต่ถ้าแผงที่ใช้อยู่คือ “เมอซิลอน 28” ที่เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด แต่ซื้อแผงใหม่มาเป็น “เมอซิลอน” แบบ 21 เม็ด

                ก็ให้รับประทาน “เมอซิลอน 28” ไปจนครบ 28 เม็ด วันถัดมาก็เริ่มใช้ “เมอซิลอน” โดยแกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อในแผงตรงกับวันนั้นมาใช้ และรับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนครบ 21 เม็ด

blank

 

               

                และสำหรับผู้ที่ใช้ “เมอซิลอน” แต่ก็กังวลว่าจะลืมต่อแผงใหม่ตามกำหนด มีเคล็ดลับช่วยจำว่า หากมีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วน วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแผง จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

blank

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงล่าสุดในวันพุธ ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงนั้นในวันอังคาร จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร และต่อยาคุมแผงใหม่ในวันพุธถัดมาได้เลย

 

                ส่วนผู้ที่ใช้ “เมอซิลอน 28” และกังวลว่าจะรับประทานผิด มีเคล็ดลับช่วยจำว่า วันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแต่ละแถว (ได้แก่ เม็ดที่ 1, 8, 15 และ 22 ของแผง) จะตรงกับวันเดียวกันของสัปดาห์

                ในกรณีที่ไม่มั่นใจว่ามีการใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับที่แนะนำไปเพื่อตรวจสอบได้ค่ะ

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดที่ 1 ในวันพุธ เมื่อมีการใช้ต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 10 แต่ไม่มั่นใจว่าใช้ถูกต้องหรือไม่ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่า ถ้าเม็ดที่ 1 ตรงกับวันพุธ เม็ดที่ 8 ก็จะต้องตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                ดังนั้น หากใช้ถูกต้องและครบถ้วน วันที่รับประทานเม็ดที่ 10 ของแผงก็จะต้องตรงกับวันศุกร์นั่นเอง