ลืมต่อ “เดลิต้อน” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเดลิต้อนแผงใหม่

ลืมต่อ “เดลิต้อน” แผงใหม่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

 

                ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงเดิมในวันพุธ เวลา 21.00 น. ก็ควรจะเริ่มรับประทาน “เม็ดวันพฤหัส” ของแผงใหม่ ในวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น.

                เมื่อนับต่อไปอีก 3 ชั่วโมงจากเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี ก็จะตรงกับเวลา 24.00 น. นั่นเอง

 

 

                ในกรณีที่ลืมต่อยาคุม “เดลิต้อน” แผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันพฤหัสบดี ถ้ารับประทาน “เม็ดที่ลืม” ทันทีที่นึกได้ หรืออย่างช้าไม่เกินเวลา 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี ก็จะถือว่าลืมต่อแผงใหม่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

 

                เช่น ถ้านึกได้ในเวลา 23.00 น. ของวันพฤหัสบดี ก็จะต้องรับประทาน “เม็ดวันพฤหัส” ซึ่งเป็น “เม็ดที่ลืม” ในตอนนั้นเลย หรืออย่างช้าไม่เกินเวลา 24.00 น.

                แล้วในเวลา 21.00 น. ของวันศุกร์และวันอื่น ๆ หลังจากนั้น ก็ให้รับประทาน “เม็ดยาประจำวัน” ไปตามปกติวันละเม็ด หมดแผงแล้วก็ต่อยาคุมแผงถัดไป

 

 

                การลืมต่อยาคุม “เดลิต้อน” แผงใหม่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยหรือวิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยค่ะ