ลืมกินยาคุม “มาร์นอน” (ตอนที่ 2)

ลืมรับประทานยาคุมมาร์นอน ตอนที่ 2

                “มาร์นอน” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวจำนวน 21 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.05 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Norgestrel 0.5 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีแดงจำนวน 7 เม็ดในแผง คือ “เม็ดยาหลอก” หรือ “เม็ดแป้ง” ซึ่งไม่มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ

 

                บทความนี้จะแนะนำการแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “มาร์นอน” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลำดับลูกศรโดยไม่ได้ตรวจสอบใด ๆ เพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) เป็นหลัก และนำแนวทางของ องค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) มาปรับใช้ในบางประเด็น เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 4)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)

 

 

            ส่วนผู้ใช้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเพื่อเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ แนะนำให้อ่านบทความ ลืมกินยาคุม “มาร์นอน” แทนนะคะ