ลืมต่อ “เดลิต้อน” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเดลิต้อนแผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “เดลิต้อน” เป็นยาคุมรายเดือนแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                ในขณะที่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด จะมี “เม็ดยาหลอก” อยู่ในแผง 7 เม็ด (หรือ 4 เม็ด แล้วแต่ยี่ห้อ) แต่สำหรับ “เดลิต้อน” ซึ่งเป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ทุกเม็ดในแผงก็คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” นะคะ

                ในระหว่างที่ใช้ “เดลิต้อน” อยู่ จะไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมน ผลข้างเคียงเด่น ๆ จึงเป็นการมีเลือดออกกะปริบกะปรอย, ประจำเดือนมาไม่ปกติ (เช่น มามากไป, มาน้อยไป, มานานไป, มาสั้นไป, มาถี่ไป, มาห่างไป, มาไม่สม่ำเสมอ) หรือไม่มีประจำเดือน

                ดังนั้น หากมั่นใจว่ารับประทานถูกต้องและตรงเวลาสม่ำเสมอ แม้จะใช้ “เดลิต้อน” ไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา ก็ไม่มีปัญหา เพราะน่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมเอง และสามารถต่อยาคุมแผงใหม่ได้ตามปกติ

 

                แต่ถ้าลืมใช้ หรือถ้าต่อยาคุม “เดลิต้อน” แผงใหม่ช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ เกิน 3 ชั่วโมง อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา จะถือว่ามีการขาดยาหรือพลาดยามื้อนั้นไป (Missed pill) และไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว

 

                เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ค่ะ

  1. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 2)
  2. ลืมต่อยาคุมแผงใหม่เกิน 3 ชั่วโมงไปแล้ว (อ่านต่อหน้า 3)