ลืมต่อ “เฮอร์ซ” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเฮอร์ซแผงใหม่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

ลืมต่อแผงใหม่ ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป

                ยกตัวอย่างเช่น รับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในเวลา 21.00 น. ของวันอาทิตย์ และต้องเริ่มรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์

                นับไปอีก 48 ชั่วโมงจากเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์ ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันพุธนั่นเอง

 

                ดังนั้น ถ้าลืมต่อยาคุมแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์ แล้วนึกได้หรือแก้ไขเมื่อถึงเวลา 21.00 น. ของวันพุธ หรือช้ากว่านั้น ก็จะถือว่าลืมต่อแผงใหม่ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป และไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้วนะคะ

 

 

                ในกรณีที่ลืมต่อ “เฮอร์ซ” แผงใหม่ ตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป…

  • ถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ 2” ตามเวลาปกติ
  • แต่ถ้าถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวันแล้ว ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” พร้อมกับ “เม็ดที่ 2” ได้เลย

 

                …จากนั้น รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนกว่าจะหมดแผง แล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

 

                ตัวอย่างที่ 1: ถ้ารับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในเวลา 21.00 น. ของวันอาทิตย์ แล้วลืมรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์

                หากนึกได้ในเวลา 21.00 น. วันพุธ (ซึ่งเป็นเวลารับประทานยาคุมประจำวัน) ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” พร้อมกับ “เม็ดที่ 2” ได้เลย จากนั้นก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามปกติ

 

 

                ตัวอย่างที่ 2: ถ้ารับประทาน “เม็ดที่ 28” ของแผงเดิมในเวลา 21.00 น. ของวันอาทิตย์ แล้วลืมรับประทาน “เม็ดที่ 1” ของแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันจันทร์

                หากนึกได้ในเวลา 08.00 น. วันพฤหัสบดี (ซึ่งยังไม่ถึงเวลารับประทานยาคุมประจำวัน) ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทานเม็ดต่อ ๆ ไปตามเวลาปกติ

blank

 

 

                จะเห็นได้ว่า แม้จะลืมต่อยาคุมแผงใหม่ไป 2 วัน หรือมากกว่านั้น ก็จะรับประทานทดแทนที่ลืมใช้เพียงแค่เม็ดเดียว และแก้ไขเฉพาะในวันที่นึกได้ ส่วนวันต่อ ๆ ไปก็รับประทานวันละเม็ดเหมือนเดิม

                และเมื่อใช้ไปจนหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

 

                แต่การต่อ “เฮอร์ซ” แผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว จึงต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือถ้าจะมีก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะรับประทานยาคุมแผงนี้ติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

                คิดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมในวันใดของสัปดาห์ ก็จะครบ 7 วันเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันเดียวกันของสัปดาห์ถัดไป เช่น ในกรณีที่เริ่มรับประทานแผงนี้ในวันพฤหัสบดี และใช้ต่อเนื่องกันทุกวันไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงเวลารับประทานยาคุมในวันพฤหัสบดีถัดมา จึงจะถือว่ามีการใช้ครบ 7 วัน

 

                หากช่วงที่ผ่านมามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย แนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินทันที หรือเร็วที่สุดที่ทำได้ ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ค่ะ

 

                และถ้ายังมีปัญหาลืมใช้หรือลืมต่อยาคุมแผงใหม่อยู่อีกเรื่อย ๆ ควรปรึกษาสูตินรีแพทย์เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนไปใช้วิธีคุมกำเนิดที่ไม่ต้องบริหารยาบ่อย ๆ เช่น ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด หรือการใส่ห่วงอนามัย แทนการรับประทานยาคุมรายเดือนนะคะ