กินยาคุม “เมอซิลอน” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมเมอซิลอน

                “เมอซิลอน” (Mercilon) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือน ๆ กัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ในแผงของ “เมอซิลอน” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ โดยให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานตามวัน เรียงลำดับไปเรื่อย ๆ ตามวงของลูกศรจนครบ 21 วัน หลังจากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มใช้ยาคุมแผงใหม่

 

                หากแกะเม็ดยามาใช้ผิดลำดับ หรือเผลอรับประทาน “เมอซิลอน” ย้อนศร ก็ไม่เป็นไรค่ะ ยังคงมีประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากเดิม เนื่องจากทุก ๆ เม็ดมีตัวยาเหมือนกันนั่นเอง

                ดังนั้น แม้ว่าจะแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง แต่ก็ถือว่าได้มีการรับประทานยาคุมในวันนั้นแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีกนะคะ

                ยกตัวอย่างเช่น เริ่มรับประทานยาคุม “เมอซิลอน” ในวันอังคาร โดยแกะเม็ดยา “อ” มาใช้เป็นเม็ดแรก ตามด้วยเม็ดยา “พ” และ “พฤ” ในวันพุธและพฤหัสบดีตามลำดับ

                ในวันศุกร์ก็ควรจะแกะเม็ดยา “ศ” ที่อยู่ในลำดับถัดไปของลูกศรมารับประทานต่อ

 

                แต่ถ้ารับประทานย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “จ” มารับประทานแทนเม็ดยา “ศ” ก็ไม่เป็นไรค่ะ จะถือว่าได้มีการรับประทานยาคุมในวันศุกร์เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “ศ” มารับประทานซ้ำอีก

 

                อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาใช้ยาคุมตามลำดับเดิมในวันต่อมา เม็ดยาที่มีอยู่ก็จะไม่ตรงกับวันที่ใช้จริงแล้ว เป็นต้นว่า จะได้ใช้เม็ดยา “ศ” ในวันเสาร์, ใช้เม็ดยา “ส” ในวันอาทิตย์, ใช้เม็ดยา “อา” ในวันจันทร์

                ซึ่งแม้จะสามารถใช้ได้ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด ตราบใดที่ยังรับประทานยาคุมต่อเนื่องตรงเวลา

                แต่ก็อาจสร้างความสับสน ทำให้เสี่ยงที่จะรับประทานไม่ครบ หรืออาจใช้ซ้ำซ้อนเกินขนาดนะคะ

 

                จึงควรข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

                โดยแกะเม็ดยา “ส” (ที่อยู่ถัดไปจากเม็ดยา “ศ”) มารับประทานในวันเสาร์

                จากนั้นก็รับประทานต่อตามลำดับนี้ไปเรื่อย ๆ โดยเลือกเม็ดยาที่ระบุตัวย่อให้ตรงวัน ซึ่งจะง่ายต่อการใช้และการตรวจสอบความถูกต้อง

blank

 

                และเมื่อใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงตำแหน่งที่เคยใช้ผิด ซึ่งไม่มีเม็ดยาเม็ดนั้นอยู่ในแผงแล้ว ก็ให้แกะเม็ดที่เคยถูกข้ามไปมาใช้แทนได้เลยค่ะ

                ซึ่งตามตัวอย่างที่กล่าวมา เป็นการใช้ย้อนศร โดยแกะเม็ดยา “จ” ที่ควรใช้เป็นลำดับที่ 21 ของแผง ไปใช้แทนเม็ดยา “ศ” ในลำดับที่ 4

                ดังนั้น เมื่อถึงวันจันทร์ที่จะต้องรับประทานยาในลำดับที่ 21 ก็จะไม่มีเม็ดยา “จ” เหลืออยู่ในแผงแล้ว เหลือแต่เม็ดยา “ศ” ที่เคยข้ามไปอยู่เพียงเม็ดเดียว

                ก็ให้แกะเม็ดยา “ศ” มารับประทานในวันจันทร์ได้เลย

blank

 

                เมื่อรับประทานยาคุม “เมอซิลอน” ครบ 21 เม็ดแล้ว ก็เว้นว่าง 7 วัน (อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์) เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                แล้วเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่ในวันอังคารถัดมาค่ะ