ลืมต่อ “เฮอร์ซ” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมเฮอร์ซแผงใหม่

                “เฮอร์ซ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย หากใช้ถูกต้องตามนี้ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันนะคะ

                ถ้ารับประทานยาคุมถูกต้องและไม่มีการตั้งครรภ์ ประจำเดือนของผู้ใช้ “เฮอร์ซ” ควรจะมาในช่วงที่รับประทาน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดที่ 25 – 28 ในแผง) โดยมักจะมาประมาณเม็ดที่ 27 หรือ 28 แต่อาจคลาดเคลื่อนจากนั้นเล็กน้อยก็ได้ค่ะ

 

                การใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดจะต้องรับประทานต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว (ไม่ได้เว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนเหมือนกับการใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด) จึงมักจะไม่มีปัญหาการลืมต่อยาคุมแผงใหม่

                อย่างไรก็ตาม ยาคุมรูปแบบ Extended-cycle 24/4 regimen อย่าง “เฮอร์ซ” จะมีประจำเดือนมาช้ากว่าผู้ที่ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดส่วนใหญ่ ซึ่งหากใช้ไปจนหมดแผงแล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมา ก็อาจทำให้ผู้ใช้บางรายสับสนและไม่ได้ต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

 

                อ้างอิงจาก Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016 ซึ่งเป็นแนวทางขององค์การอนามัยโลก และ U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016 ซึ่งเป็นแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา แนะนำแนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “เฮอร์ซ” แผงใหม่ โดย…

                ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” ทันทีที่นึกได้ แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ 2” ตามเวลาปกติ

                หรือหากไม่สามารถแยกเวลาดังที่กล่าวไปข้างต้นได้ ก็ให้รับประทาน “เม็ดที่ 1” และ “เม็ดที่ 2” พร้อมกันตามเวลาปกติในวันที่นึกได้ (แต่การรับประทานยาคุม 2 เม็ดพร้อมกันอาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดหรือเวียนศีรษะ)

                ในวันต่อ ๆ ไป ก็ให้รับประทานยาคุมต่อตามลำดับ วันละเม็ด ในเวลารับประทานปกติ ไปจนกว่าจะหมดแผง

                ซึ่งไม่ว่าคุณผู้อ่านจะต่อยาคุมแผงใหม่ช้าไปกี่วันก็ตาม วิธีรับประทานก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะ

 

                หากต่อยาคุม “เฮอร์ซ” แผงใหม่ช้า แต่ไม่ถึง 48 ชั่วโมง จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย

                แต่ถ้าต่อยาคุมแผงใหม่ช้ากว่ากำหนดตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป ก็จะถือว่าไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องแล้ว เพราะมีความเสี่ยงที่ยาคุมแผงใหม่จะไปยับยั้งการตกไข่ในรอบนี้ไม่ทัน จึงต้องงดมีเพศสัมพันธ์ หรือต้องใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะมีการรับประทานยาคุมแผงใหม่ติดต่อกันจนครบ 7 วันก่อน

 

                เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ค่ะ