ลืมต่อ “พรีม” แผงใหม่

ลืมต่อยาคุมพรีมแผงใหม่

                “พรีม” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วจะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ก่อนที่จะเริ่มรับประทานยาคุมแผงใหม่

                เมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนด ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวันอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นที่จะต้องรีบต่อ “พรีม” แผงใหม่ก่อนกำหนดนะคะ

                แต่ควรระวังว่าจะลืมและต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินไป เพราะถ้ายาคุมแผงใหม่ยับยั้งไข่ที่กำลังจะตกในรอบนี้ไม่ทัน ก็เสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้

 

                “พรีม” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ซึ่งแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) แนะนำว่า ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณ Ethinyl estradiol 0.030 – 0.035 มิลลิกรัม จะไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง หากต่อยาคุมแผงใหม่ช้าเกินกำหนดตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป

 

 

                ตัวอย่างเช่น ถ้าเวลารับประทานยาคุมประจำวัน คือ 21.00 น. และรับประทานเม็ดสุดท้ายของ “พรีม” แผงเดิมในวันอังคาร

                ก็จะต้องเว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร แล้วเริ่มรับประทานแผงใหม่ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธถัดมานั่นเอง

                หากลืมต่อยาคุมแผงใหม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง ก็จะถือว่ายังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องกันทุกวัน

                ซึ่งจากเวลาที่ควรต่อยาคุมแผงใหม่ นั่นคือ 21.00 น. ของวันพุธ เมื่อนับต่อไปอีก 72 ชั่วโมง ก็จะตรงกับเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์

                ดังนั้น หากลืมต่อยาคุม “พรีม” แผงใหม่ ในเวลา 21.00 น. ของวันพุธ ถ้านึกได้และแก้ไขก่อนที่จะถึงเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์ ก็จะถือว่า ลืมน้อยกว่า 72 ชั่วโมง และยังมีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องค่ะ

 

 

แนวทางแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “พรีม” แผงใหม่…