วิธีรับประทานยาคุม “ลอร่า-35” (Laura-35)

วิธีรับประทานยาคุมลอร่า35

                “ลอร่า-35” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาฮอร์โมน Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                วิธีรับประทานยาคุม “ลอร่า-35” แนะนำให้เลือกเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มารับประทานให้ตรงกับวันที่ใช้จริงนะคะ

                เช่น ถ้าเริ่มรับประทานในวันอังคาร ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุว่า “อ.” มาใช้

                ซึ่งมีเม็ดยา “อ.” อยู่ 3 ตำแหน่งในแผง และผู้ใช้สามารถจะเลือกจากตำแหน่งใดมาใช้ก่อนก็ได้ตามที่สะดวกค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าจะผิด เพราะถึงอย่างไรก็จะต้องมีการใช้ต่อตามลำดับและวนไปเรื่อย ๆ จนครบทั้ง 21 เม็ดอยู่ดีนะคะ

                ตามภาพตัวอย่าง จะเลือกเม็ดยา “อ.” ที่อยู่ลำดับแรก ๆ ในแถวบนค่ะ

                เมื่อรับประทานเม็ดแรกไปแล้ว ก็ให้ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับที่เลือกไว้ วนไปจนครบทั้ง 21 เม็ดนะคะ

 

                และควรตรวจสอบ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ที่ระบุไว้ทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะแกะยามาใช้ รวมถึงควรรับประทานทันทีหลังจากที่แกะเม็ดยาออกมาจากแผง

                หากทำเช่นนี้สม่ำเสมอ ก็จะไม่เกิดความสับสนว่ามีการรับประทานยาในวันนั้น ๆ แล้วหรือยัง เพราะถ้ายังมีเม็ดยาของวันนั้นอยู่ในแผง ก็น่าจะหมายถึงยังไม่ได้มีการรับประทานยา ซึ่งถ้าเกินเวลาไปแล้วก็ควรจะรับประทานเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และรับประทานเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ จะได้ไม่ขาดยาจนอาจลดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์

                หรือถ้าไม่เห็นเม็ดยาของวันที่ต้องการใช้แล้ว ก็น่าจะหมายถึงมีการรับประทานไปแล้วนั่นเองค่ะ จะได้ไม่ต้องแกะเม็ดยาอื่นมารับประทานซ้ำซ้อนให้เกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

 

                เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่าง 7 วันเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมานะคะ ซึ่งประจำเดือนจะมาหลังจากที่ใช้ยาหมดไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

                หากรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันอังคาร ถ้าใช้ถูกต้อง ก็จะได้รับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันจันทร์ จึงต้องเว้นว่างต่อในวันอังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ และต่อแผงใหม่ในวันอังคาร ซึ่งจะตรงกับวันที่เริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงเดิมนั่นเองค่ะ

                และเมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ถูกต้องตามกำหนด ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องได้เลยนะคะ