ป้ายกำกับ: cyproterone acetate

ยาคุมต้านสิว ราคาไม่เกิน 200 บาท
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมต้านสิวราคาไม่เกิน 200 บาท

ยาคุมต้านสิวที่มีราคาไม่เกิน 200 บาท มียี่ห้อใดบ้าง แตกต่างกันหรือไม่ และมีข้อควรระวังอย่างไร

วิธีรับประทานยาคุมเจซี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “เจซี่” (Jezy)

ยาคุมเจซี่ ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร

ยาคุมเจซี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เจซี่” (Jezy)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเจซี่ (Jezy) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

ยาคุมเฮเลน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮเลน” (Helen)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮเลน (Helen) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” (Margret Pink)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนีน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นีน่า” (Nina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนีน่า (Nina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ