ลืมกินยาคุม “เลสซิลอน 28”

ลืมรับประทานยาคุมเลสซิลอน28

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                ยาคุมยี่ห้อนี้มีจำหน่าย ทั้งรูปแบบ 21 เม็ด และ 28 เม็ด แต่เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบ 28 เม็ดนะคะ (ส่วนรูปแบบ 21 เม็ด สามารถดูในบทความเรื่อง ลืมรับประทาน “เลสซิลอน 21” ได้ค่ะ)

 

                “เลสซิลอน 28” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาขนาดใหญ่ในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” โดยแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาขนาดเล็กในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง เรียกว่า “เม็ดยาหลอก” จะเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “เลสซิลอน 28” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 48 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 3)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 4)
 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 8)