ลืมกินยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ”

ลืมรับประทานยาคุมมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอ

                “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาสีขาวในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง ที่เรียกว่า “เม็ดยาฮอร์โมน” จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol เม็ดละ 0.050 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับ Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม) รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethindrone เม็ดละ 1 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีน้ำตาลที่อยู่ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งมีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

 

                ในบทความนี้จะแนะนำวิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม สำหรับผู้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ร่วมด้วย ตามที่ได้แนะนำไว้ในบทความ เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” นะคะ

            ส่วนผู้ที่ใช้ยาตามตัวเลขลำดับ 1 – 28 โดยไม่ได้เทียบกับวันในสัปดาห์เลย สามารถอ่านวิธีแก้ไขในบทความ ลืมกินยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (ตอนที่ 2) แทนได้ค่ะ

 

                แนวทางแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ซึ่งอ้างอิงจากแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Selected practice recommendations for contraceptive use – 3rd edition; 2016) และเสริมด้วยแนวทางของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา (U.S. Selected practice recommendations for contraceptive use, 2016) ในบางประเด็นเพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย มีดังนี้

 1. ลืมรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน”
  • ลืมรับประทาน 1 เม็ด (อ่านต่อหน้า 2)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 2 เม็ด (อ่านต่อหน้า 3)
  • ลืมรับประทานต่อเนื่องกัน 3 เม็ด หรือมากกว่า โดย…
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันไม่ถึง 72 ชั่วโมง (อ่านต่อหน้า 4)
   • เวลาที่ลืมเม็ดแรกกับเวลาที่นึกได้ ห่างกันตั้งแต่ 72 ชั่วโมงขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 5)
 2. ลืมรับประทาน “เม็ดยาหลอก” (อ่านต่อหน้า 9)