หาซื้อ Sucee 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนซูซี่28ได้

                “ซูซี่ 28” (Sucee 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด โดยเม็ดยาสีส้มในลำดับที่ 1 – 21 ของแผง คือ “เม็ดยาฮอร์โมน” จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                หากหาซื้อ “ซูซี่ 28” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “พรีม 28” (Preme 28) แทนได้นะคะ เนื่องจากมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกัน

                ทั้ง 2 ยี่ห้อมีวิธีการใช้เหมือนกัน นั่นคือ ให้รับประทานเม็ดยาเรียงตามลำดับตัวเลข เริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 เมื่อหมดแผงแล้วให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                นอกจากนี้ “ซูซี่ 28” และ “พรีม 28” ยังเป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศ และมีราคาใกล้เคียงกันค่ะ

ยาคุมซูซี่28

ยี่ห้อ : ซูซี่ 28 (Sucee 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

ยาคุมพรีม28

ยี่ห้อ : พรีม 28 (Preme 28)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

 

 

                แต่ถ้าไม่มีทั้ง “ซูซี่ 28” และ “พรีม 28” ก็มียาคุมแบบ 21 เม็ดที่มีตัวยาฮอร์โมนเดียวกันมาให้พิจารณานะคะ

                ซึ่งยี่ห้อที่มีวิธีการใช้คล้ายเดิม นั่นคือ รับประทานยาคุมเรียงตาม “ตัวเลขลำดับการใช้” ก็คือ “แดฟเน่ 35” (Dafne 35) โดยจะเริ่มรับประทานยาคุมจากเม็ดที่ 1 เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง

                แต่ “แดฟเน่ 35” จะมีเฉพาะ “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา (ซึ่งเทียบเท่ากับการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ของ “ซูซี่ 28”) จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

blank

ยี่ห้อ : แดฟเน่ 35 (Dafne 35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

                ในการใช้ยาคุม “แดฟเน่ 35” ควรติดแถบสติกเกอร์สำหรับวันที่เริ่มรับประทานยาวันแรกไว้ที่ส่วนบนของแผง (ด้านที่เห็นเม็ดยา) เพื่อช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

                และแม้ว่า “แดฟเน่ 35” จะเป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็มีราคาใกล้เคียงกับยาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “ซูซี่ 28” ค่ะ

 

                นอกจาก “แดฟเน่ 35” ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดอีกหลายยี่ห้อที่มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน แต่แทนที่จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ในแผง กลับระบุเป็น “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” แทน

                และให้ผู้ใช้เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้น ให้เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ซึ่งการใช้ในลักษณะนี้ ก็ช่วยให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายนะคะ เพียงแต่ต้องระวังว่าการเว้นว่างในช่วงปลอดฮอร์โมนอาจทำให้ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนด

                ยาคุมแบบ 21 เม็ด ที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ซึ่งสามารถนำมาใช้แทน “ซูซี่ 28” ได้ มีดังนี้ค่ะ

blank

ยี่ห้อ : ซูซี่ (Sucee)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : แอนนี (Annie)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : บี-เลดี้ (B-Lady)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : บีริซ (Beriz)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : เดอมูท (Dermooth)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เฮเลน (Helen)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : เจซี่ (Jezy)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 130 – 170 บาท

blank

ยี่ห้อ : ลอร่า-35 (Laura-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : โอซี-35 (OC-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 110 – 140 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 90 – 120 บาท

blank

ยี่ห้อ : พรีม (Preme)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 100 – 130 บาท

blank

ยี่ห้อ : ซาชา (Sasha)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 100 บาท

blank

ยี่ห้อ : ไดแอน-35 (Diane-35)

การขึ้นทะเบียนยา : ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา : 180 – 220 บาท

blank

ยี่ห้อ : มาโนแอน (Manoane)

การขึ้นทะเบียนยา : ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา : 80 – 110 บาท