วิธีรับประทานยาคุม “โอซี-35” (OC-35)

                เม็ดยาทั้ง 21 เม็ดในแผงของยาคุม “โอซี-35” มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกันค่ะ นั่นคือ แต่ละเม็ดจะประกอบไปด้วย Ethinyl estradiol 0.035 มิลลิกรัม และ Cyproterone acetate 2 มิลลิกรัม

                อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ แนะนำให้รับประทานตามลำดับนะคะ โดยตรวจสอบทุกครั้ง และแกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง

                จากนั้นก็ให้รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับที่เลือกไว้ ให้ตรงเวลาสม่ำเสมอจนครบทั้งแผง

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันศุกร์ ก็ให้แกะเม็ดยาที่ระบุตัวย่อว่า “ศ” (หรือภาษาอังกฤษระบุว่า “FRI” นั่นเอง) มารับประทานเป็นเม็ดแรก

                โดยจะเห็นได้ว่ามีเม็ดยาที่ระบุตัวย่อดังกล่าวอยู่ 3 ตำแหน่งในแผง ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกจากตำแหน่งใดก็ได้มาใช้ก่อนตามที่เห็นว่าสะดวก เพราะไม่ว่าจะเลือกมาจากตำแหน่งใด เมื่อมีการรับประทานตามลำดับไปเรื่อย ๆ สุดท้ายก็จะใช้วนจนครบทั้ง 21 เม็ดอยู่ดีค่ะ

 

                เมื่อรับประทานหมดแผงแล้วก็ให้เว้นว่างอีก 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมานะคะ เช่น ถ้ารับประทานเม็ดสุดท้ายของแผงในวันพฤหัสบดี ก็ให้เว้นว่างต่อในวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี

                ซึ่งประจำเดือนมักจะมาหลังจากที่ใช้ยาคุมหมดแผงไปแล้ว 2 – 3 วัน หรือคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เมื่อประจำเดือนมาและเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้ต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย และถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องกันทุกวันค่ะ