หาซื้อ Govana ED ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนโกวานาอีดีได้

                “โกวานา อีดี” (Govana ED) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งเม็ดยาในลำดับที่ 1 – 21 ของแผงเป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.030 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาในลำดับที่ 22 – 28 ของแผงเป็น “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

                หากหาซื้อ “โกวานา อีดี” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “คาเมลล่า 28” (Camella 28) แทนได้นะคะ เนื่องจากเป็นยาคุมสูตรเดียวกัน อีกทั้งมีวิธีการใช้เหมือนกัน

                ทั้ง 2 ยี่ห้อเป็นยาคุมที่ผลิตภายในประเทศ โดย “คาเมลล่า 28” มีราคาเท่ากันหรือสูงกว่า “โกวานา อีดี” เล็กน้อยค่ะ

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

ยาคุมคาเมลล่า 28

คาเมลล่า 28 (Camella 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า 28”)

 

 

                ในกรณีที่หาซื้อทั้ง “โกวานา อีดี” และ “คาเมลล่า 28” ไม่ได้ แต่ยังต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม ก็คงต้องพิจารณาการใช้ยาคุมรูปแบบ 21 เม็ด อย่าง “โกวานา” หรือ “คาเมลล่า” แทนนะคะ

                เพราะแม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงไม่เท่ากัน แต่ “เม็ดยาฮอร์โมน” ในแผงก็มี 21 เม็ดเท่ากัน ซึ่งมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันค่ะ

                โดยให้เลือกเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” มาใช้ให้ตรงกับวันที่รับประทานจริง แล้วทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

                แต่เนื่องจาก “โกวานา” และ “คาเมลล่า” ไม่มี “เม็ดยาหลอก” ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงต้องเว้นว่าง 7 วันก่อนที่จะต่อยาคุมแผงใหม่นะคะ

                ทั้งหมดเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ โดย “โกวานา อีดี” และ “โกวานา” มีราคาเท่ากัน ส่วน “คาเมลล่า” อาจมีราคาสูงกว่านั้นเล็กน้อยค่ะ

ยาคุมโกวานา อีดี

โกวานา อีดี (Govana ED)

ยาคุมโกวานา

โกวานา (Govana)

ยาคุมคาเมลล่า

คาเมลล่า (Camella)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม + Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

(เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจาก 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์”

โดยให้เลือกรับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

90 – 120 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

(อ่านเพิ่มเติม วิธีรับประทานยาคุม “โกวานา”, วิธีรับประทานยาคุม “คาเมลล่า”)