ยาคุม “โกวานา อีดี” (Govana ED)

เริ่มเผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด

                ยาคุม “โกวานา” มี 2 รูปแบบ นั่นคือ “โกวานา” (Govana) ที่เป็นแบบ 21 เม็ด และ “โกวานา อีดี” (Govana ED) ที่เป็นแบบ 28 เม็ด ซึ่งในครั้งนี้จะกล่าวถึง “โกวานา อีดี” ที่เป็นยาคุม 28 เม็ดนะคะ

ยาคุมยี่ห้อนี้มี 2 รูปแบบ ก็คือ "โกวานา" ที่มี 21 เม็ด และ "โกวานา อีดี" ที่มี 28 เม็ด

 

                เม็ดยาสีขาวขนาดเล็ก เม็ดที่ 1 – 21 ในแผงของ “โกวานา อีดี” เป็น “เม็ดยาฮอร์โมน” ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.030 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene 0.075 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดใหญ่ เม็ดที่ 22 – 28 ในแผงของ “โกวานา อีดี” เป็น “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาฮอร์โมนใด ๆ ค่ะ

ในแผงของ "โกวานา อีดี" มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด และเม็ดยาหลอก 7 เม็ด

 

                เนื่องจากมีปริมาณ Ethinyl estradiol น้อยกว่า 0.050 มิลลิกรัม จึงถือว่า “โกวานา อีดี” เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม ประเภทฮอร์โมนต่ำ (Low dose pills) ซึ่งผลข้างเคียงจากเอสโตรเจน ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้, อาเจียน, ปวดศีรษะ, บวมน้ำ หรือการเกิดฝ้า จะพบได้น้อยกว่ายาคุมประเภทฮอร์โมนสูง (High dose pills)

                แม้ว่าโปรเจสตินรุ่น 3 อย่าง Gestodene จะยังมีฤทธิ์แอนโดรเจนอยู่ แต่เมื่อมีการใช้ในขนาดที่น้อยมาก จึงพบผลข้างเคียงเรื่องสิว, หน้ามัน หรือขนดกได้น้อยในผู้ที่ใช้ “โกวานา อีดี” 

                และแม้ว่า Gestodene จะมีผล Antimineralocorticoid เมื่อศึกษาในสัตว์ทดลอง แต่ในมนุษย์ที่ใช้ยาคุมสูตรนี้กลับพบผลดังกล่าวน้อยมากหรือไม่มีเลย จึงไม่จัดเป็นยาคุมที่มีผลต้านการบวมน้ำ

 

                ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีตัวยาโปรเจสตินเป็น Gestogene อาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้มากกว่า Levonorgestrel, Norethisterone หรือ Norgestimate

                ซึ่งผู้ที่อยู่ในเกณฑ์อ้วนมาก หรือมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index; BMI) ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป แม้ไม่มีการห้ามใช้ถ้าไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมด้วย แต่ก็ควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในการเลือกใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม เพราะเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (Venous thromboembolism; VTE) สูงกว่าผู้ที่ไม่ใช้

                หรือพิจารณาทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกว่า โดยเฉพาะถ้ามีค่า BMI > 35 kg/m2

                อีกทั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัว, ผู้ที่สูบบุหรี่และมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป, ผู้ที่ต้องการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากการคุมกำเนิด ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะ 

 

                “โกวานา อีดี” เป็นยาคุมสูตรเดียวกันกับ “ไกเนรา อีดี” (Gynera ED) แต่ผลิตภายในประเทศ โดยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย (POND’S Chemical Thailand R.O.P.) และจัดจำหน่ายโดยบริษัท มาซา แลบ จำกัด (MASA Lab Co.,Ltd.) มีราคา 90 – 120 บาทโดยประมาณค่ะ

ยาคุม "โกวานา อีดี"

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare, January 2019. (Amended July 2023)
  2. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. Centers for Disease Control and Prevention, 2016.
  3. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. World Health Organization, 2015.