หาซื้อ Lescilon 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนเลสซิลอน28ได้

                “เลสซิลอน 28” (Lescilon 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ที่เม็ดยาฮอร์โมน หรือเม็ดสีขาวขนาดใหญ่ในลำดับที่ 1 – 21 มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.02 มิลลิกรัม และฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel เม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาหลอก หรือเม็ดสีขาวขนาดเล็กในลำดับที่ 22 – 28 เป็นแค่เพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาใด ๆ

 

                หากหาซื้อ “เลสซิลอน 28” ไม่ได้ แต่ต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม แนะนำให้ใช้ “มินนี่ 28” หรือ “เมอซิลอน 28” แทนนะคะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาเหมือนกันแล้ว ยังมีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกันอีกด้วย

                นั่นคือ ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 จากนั้นก็ใช้ต่อตามลำดับวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28 หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                “เลสซิลอน 28” และ “มินนี่ 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่า ๆ กัน ส่วน “เมอซิลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่าประมาณ 50 บาทค่ะ

blank

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

มินนี่ 28 (Minny 28)

blank

เมอซิลอน 28 (Mercilon 28)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด (เม็ดที่ 1 – 21 ของแผง)

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (เม็ดที่ 22 – 28 ของแผง)

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้”

โดยให้รับประทานจากเม็ดที่ 1 ไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

 

                หรืออาจพิจารณาการใช้ “เลสซิลอน 21”, “มินนี่”, “เมอซิลอน” หรือ “โนวิเนท” ซึ่งเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ดแทนก็ได้นะคะ เนื่องจากมีตัวยาฮอร์โมนสูตรเดียวกัน

                และแม้ว่าจำนวนเม็ดยาในแผงจะไม่เท่าเดิมเมื่อเทียบกับยาคุมแบบ 28 เม็ดที่เคยใช้ แต่ทุกยี่ห้อที่กล่าวมาก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเท่ากัน คุณสมบัติและประสิทธิภาพจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

 

                อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้จะเปลี่ยนไป นั่นคือ จากที่เคยรับประทานเม็ดยาตาม “ตัวเลขลำดับ” 1 – 28 ก็เปลี่ยนเป็นให้แกะเม็ดยาที่ระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ให้ตรงกับวันที่ใช้จริง และใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ 21 เม็ด

                และเนื่องจากไม่มี “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ให้ใช้เหมือนเดิมแล้ว เมื่อรับประทานยาคุมครบ 21 เม็ด ก็จะต้องเว้นว่าง 7 วันเพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมน จากนั้นจึงค่อยต่อยาคุมแผงใหม่

 

                “เลสซิลอน 21” และ “มินนี่” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “เลสซิลอน 28” มีราคาเท่า ๆ กัน

                ส่วน “เมอซิลอน” และ “โนวิเนท” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ แต่ “โนวิเนท” มีราคาใกล้เคียงกับ “เลสซิลอน 28” ในขณะที่ยาคุมต้นแบบอย่าง “เมอซิลอน” มีราคาสูงกว่าประมาณ 50 บาทนะคะ

blank

เลสซิลอน 28 (Lescilon 28)

blank

เลสซิลอน 21 (Lescilon 21)

blank

มินนี่ (Minny)

blank

เมอซิลอน (Mercilon)

blank

โนวิเนท (Novynette)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.02 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน

หมดแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

110 – 140 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท

ราคา :

160 – 180 บาท

ราคา :

110 – 130 บาท