หาซื้อ Microlenyn 30 ED ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ปรับปรุงล่าสุด 23 มิถุนายน 2022

                “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีเหลือง จำนวน 21 เม็ดในแผง มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาว จำนวน 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

 

                ถ้าหาซื้อ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ไม่ได้ ก็มียาคุมอีกหลายยี่ห้อที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้ค่ะ

                โดยยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” 1 – 28 ไว้ในแผงเหมือนกัน ได้แก่ “ดิออร์รา 28” (Diora 28), “โซฟี่ 28” (Sophie 28) และ “ริเกวิดอน” (Rigevidon)

                ซึ่งแม้การจัดวางเม็ดยา, ทิศทางในการไล่ลำดับ หรือสีของเม็ดยา จะต่างไปจาก “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” แต่ก็มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน จึงนำมาใช้แทนได้นะคะ

                แต่เม็ดยาหลอกของ “ริเกวิดอน” มีตัวยา Ferrous fumarate ซึ่งเป็นยาบำรุงเลือด ต่างจากยี่ห้ออื่น ๆ ที่เป็นเพียงแค่เม็ดแป้งเท่านั้น

                “ริเกวิดอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ส่วน “ดิออร์รา 28” และ “โซฟี่ 28” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.”

                “ดิออร์รา 28”, “โซฟี่ 28” และ “ริเกวิดอน” มีราคาแพงกว่า “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ประมาณ 1 – 3 เท่าค่ะ

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

                ยาคุมแบบ 28 เม็ดที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีราคาใกล้เคียงกับ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ได้แก่ “แอนนา” (Anna) และ “อาร์เดน” (R-den) ซึ่งมีเพียงลูกศรแสดงทิศทางการใช้ ไม่มีตัวเลขลำดับหรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ระบุไว้ในแผงนะคะ ผู้ใช้จึงต้องแกะเม็ดยาตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง จากนั้นจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

                นอกจากจะมีราคาใกล้เคียงกันแล้ว ทั้ง “แอนนา” และ “อาร์เดน” ยังเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” อีกด้วยค่ะ

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

แอนนา (Anna)

blank

อาร์เดน (R-den)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

สีเหลือง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ

หมดแผงเดิมแล้วให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) ก็เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดอีกยี่ห้อหนึ่งที่มีตัวยาเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทน “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ได้

                แม้จะมีชื่อคล้ายกัน แต่วิธีการใช้ของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จะต่างจาก “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” มาก โดยผู้ใช้จะต้องแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน และเริ่มรับประทานยาคุมที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน จากนั้นก็ใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                การรับประทานยาคุมตามคำแนะนำดังกล่าว อาจทำให้เม็ดแรกที่เริ่มใช้เป็นเม็ดยาหลอกหรือเม็ดยาฮอร์โมนก็ได้ และอาจต่างกันไปในผู้ใช้แต่ละราย

                การเปลี่ยนจาก “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ไปใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จึงต้องระวังว่าอาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไปจนทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องนะคะ

                หากไม่มั่นใจ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ต่อเนื่องกันครบ 7 วัน

                หรือปรึกษาเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้าน เกี่ยวกับวิธีรับประทานเมื่อเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม และวันที่จะเริ่มมีผลคุมกำเนิด เพื่อความชัดเจนก็ได้ค่ะ

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่ายาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ประมาณ 30 – 40 บาท

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท

 

 

                นอกจากนี้ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่สามารถนำมาใช้แทน “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ได้เช่นกันนะคะ ได้แก่ “ดิออร์รา 21” (Diora 21), “นอร์เกสเต้” (Norgeste) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera)

                แม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงน้อยกว่า “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” แต่ก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเหมือนกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนก็เท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่ต่างกัน

                หากเปลี่ยนไปใช้ “ดิออร์รา 21”, “นอร์เกสเต้” หรือ “เลอร์เมร่า” ก็จะต้องแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                ทั้งหมดเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ แต่ “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ มาก อีกทั้งไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

                ส่วน “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” มีราคาใกล้เคียงกัน โดยราคาจะสูงกว่า “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ประมาณ 30 บาทค่ะ

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท