หาซื้อ Rita 21 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนริต้า 21 ได้

                “ริต้า 21” (Rita 21) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

 

                ในกรณีที่หาซื้อ “ริต้า 21” ไม่ได้ แต่ต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม แนะนำให้ใช้ “มาร์วีลอน” แทนนะคะ

                เพราะนอกจากจะมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาเท่ากันแล้ว ทั้งคู่ยังมีวิธีการใช้ที่เหมือนกัน นั่นคือ ให้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง จากนั้นจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                การเลือกใช้สีและการจัดวางเม็ดยาในแผงของทั้ง 2 ยี่ห้อก็มีความคล้ายคลึงกัน เพียงแต่การระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ในแผงของ “ริต้า 21” จะมีเฉพาะด้านที่ไม่เห็นเม็ดยา โดยระบุรวมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                ส่วน “มาร์วีลอน” จะระบุตัวย่อภาษาไทยไว้ในแผงด้านที่เห็นเม็ดยา และระบุเป็นภาษาอังกฤษไว้อีกด้านหนึ่ง

                “ริต้า 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาถูกกว่า “มาร์วีลอน” ซึ่งเป็นยาคุมต้นแบบที่นำเข้าจากต่างประเทศ หากเปลี่ยนจาก “ริต้า 21” ไปใช้ “มาร์วีลอน” จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ

 

blank

ริต้า 21 (Rita 21)

มาร์วีลอน (Marvelon)

ตัวยาสำคัญ :

Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน

หมดแผงแล้วก็เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

80 – 90 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท

 

 

                นอกจากยาคุมแบบ 21 เม็ดด้วยกันแล้ว ยังมียาคุมแบบ 28 เม็ดที่มีตัวยาเหมือนกันให้เลือกใช้อีกด้วยนะคะ ได้แก่ “ริต้า 28”, “มาร์วีลอน 28” และ “ฟีมีน 30”

                ซึ่งแม้ว่าเม็ดยาในแผงจะมีมากกว่า แต่จำนวน “เม็ดยาฮอร์โมน” ก็มี 21 เม็ดเท่ากันทุกยี่ห้อ ส่วนอีก 7 เม็ดที่เพิ่มมาก็เป็นเพียง “เม็ดยาหลอก” หรือเม็ดแป้งเท่านั้น

                เมื่อมีตัวยาเดียวกัน อีกทั้งปริมาณฮอร์โมนก็เท่ากัน ประสิทธิภาพจึงไม่ต่างกันค่ะ

                แต่ต้องเปลี่ยนวิธีใช้ไปเป็นการรับประทานตามลำดับตัวเลข โดยเริ่มต้นจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                และเนื่องจากมีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันแล้วจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” ในลำดับที่ 22 – 28 ของแผง ดังนั้น เมื่อใช้หมดแผงแล้วจึงให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลยนะคะ

                “ริต้า 21”, “ริต้า 28” และ “ฟีมีน 30” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่า ๆ กัน ส่วน “มาร์วีลอน 28” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่าค่ะ

 

blank

ริต้า 21 (Rita 21)

blank

ริต้า 28 (Rita 28)

blank

มาร์วีลอน 28 (Marvelon 28)

blank

ฟีมีน 30 (Femine 30)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

รูปแบบการใช้ :

เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

80 – 90 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

80 – 90 บาท