หาซื้อ Margaret X.O. ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอได้

                “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (Margaret X.O.) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่ง “เม็ดยาฮอร์โมน” (เม็ดสีขาว) จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Mestranol เม็ดละ 0.05 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Norethisterone (Norethindrone) อีกเม็ดละ 1 มิลลิกรัม

                ส่วน “เม็ดยาหลอก” (เม็ดสีน้ำตาล) มีตัวยาบำรุงเลือด Ferrous fumarate อยู่เม็ดละ 75 มิลลิกรัม

 

                หากหาซื้อ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ไม่ได้ ก็สามารถใช้ “วันเดย์” (ONEDAY) หรือ “อานาไม” (ANAMAI) แทนได้นะคะ

 

                โดย “เม็ดยาหลอก” ของ “วันเดย์” และ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” จะใช้สีตรงกัน และเป็นยาบำรุงเลือดเหมือนกัน ในขณะที่ “เม็ดยาหลอก” ของ “อานาไม” ซึ่งใช้สีที่ต่างออกไป กลับเป็นเพียงแค่เม็ดแป้งเท่านั้น

                แต่ “เม็ดยาฮอร์โมน” ของทั้ง 3 ยี่ห้อก็มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันค่ะ

 

                ทั้ง “วันเดย์” และ “อานาไม” จะมีเพียงลูกศรแสดงลำดับการใช้ ไม่มีตัวเลข 1 – 28 ระบุไว้ในแผงยาเหมือนกับ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” จึงอาจตรวจสอบได้ยากกว่านะคะ

                ถึงอย่างไร รูปแบบการใช้ก็ไม่ต่างกัน นั่นคือ ให้รับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง และเมื่อหมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                ยาคุมแผงเปลือย (ไม่มีกล่องบรรจุแยกแต่ละแผง) อย่าง “วันเดย์” และ “อานาไม” มีราคาประมาณแผงละ 20 – 30 บาท ถูกกว่ายาคุมที่มีกล่องบรรจุแยกแผงอย่าง “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” มาก แต่ก็หาซื้อได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะยี่ห้อ “วันเดย์”

 

                สรุปความเหมือนและความแตกต่างของยาคุมทั้ง 3 ยี่ห้อ ได้ดังนี้

การเปรียบเทียบ

มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

(MARGARET X.O.)

วันเดย์

(ONEDAY)

อานาไม

(ANAMAI)

แผงยา

 

blank
blank blank blank

เม็ดยาฮอร์โมน

–          สี

ขาว

–          ตัวยาสำคัญ

Mestranol 0.05 มิลลิกรัม + Norethisterone (Norethindrone) 1 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก

–          สี

น้ำตาล

ชมพู

–          ตัวยาสำคัญ

Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

…ไม่มีตัวยาใด ๆ…

รูปแบบการใช้

ใช้ตามลูกศรและตัวเลข

ใช้ตามลูกศร

ราคา

65 – 80 บาท

20 – 30 บาท