การเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์

การเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                Sunday start method หรือ การเริ่มรับประทานยาคุมในวันอาทิตย์ เป็นอีกวิธีที่ถูกแนะนำให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแผงแรก

                โดยให้เริ่มรับประทานยาคุมในวันอาทิตย์แรกหลังประจำเดือนมา

                จุดมุ่งหมายของการเริ่มยาคุมแผงแรกตามวิธีนี้ ก็เพื่อให้ประจำเดือนของผู้ใช้มาไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ จึงสะดวกต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประจำเดือน

 

                อย่างไรก็ตาม หากรับประทานไม่ทันภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาฮอร์โมนในยาคุมแผงนั้น ติดต่อกันครบ 7 วันก่อนค่ะ

 

                ตัวอย่างแรก ถ้าประจำเดือนมาในวันพฤหัสบดี การเริ่มยาคุมแผงแรกตาม Sunday start method ก็คือ ยังไม่ต้องรับประทานยาคุมในวันพฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ แต่ให้เริ่มใช้ในวันอาทิตย์

                หากนับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรก คือ วันพฤหัสบดี เป็นวันที่ 1, วันศุกร์ จะเป็นวันที่ 2, ส่วนวันเสาร์ เป็นวันที่ 3, ดังนั้น วันอาทิตย์จึงถือเป็นวันที่ 4 ของการมีประจำเดือน

                และเมื่อเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดได้ตั้งแต่เม็ดแรกที่รับประทานนะคะ จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วย

 

                ตัวอย่างที่สอง ถ้าประจำเดือนมาในวันอังคาร การเริ่มยาคุมแผงแรกตาม Sunday start method ก็คือ ยังไม่ต้องรับประทานยาคุมในวันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ และเสาร์ แต่ให้รอไปเริ่มใช้ในวันอาทิตย์

                หากนับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรก คือ วันอังคาร เป็นวันที่ 1 วันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่ 6 ของการมีประจำเดือน

                ในกรณีนี้ เมื่อเริ่มใช้ยาคุมแผงแรกไม่ทัน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน ก็จะต้องงดมีเพศสัมพันธ์ไปก่อน หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันร่วมด้วยเวลามีเพศสัมพันธ์ ไปจนกว่าจะได้รับประทานยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมติดต่อกันครบ 7 วันก่อน

 

                การเริ่มรับประทานยาคุมในวันอาทิตย์ เพื่อให้ประจำเดือนมาไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ จะใช้ได้กับยาคุมสูตร 21/7 ไม่ว่าจะเป็นยาคุมแบบ 21 เม็ด ที่เมื่อรับประทานครบ 21 วันแล้วต้องเว้นว่าง 7 วัน หรือจะเป็นยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดรวมกับเม็ดยาหลอกอีก 7 เม็ด

                เนื่องจากผู้ใช้ยาคุมสูตร 21/7 มักจะมีประจำเดือนมาประมาณวันที่ 24 – 25 นับจากวันแรกที่เริ่มรับประทานยาคุม หรืออาจคลาดเคลื่อนจากนี้เล็กน้อย

                ซึ่งถ้าใช้ยาคุมแบบ 21 เม็ด ประจำเดือนก็จะมาตรงกับวันที่ 3 – 4 ในช่วงที่เว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                หรือถ้าใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ดที่มีเม็ดยาฮอร์โมนในลำดับที่ 1 – 21 ประจำเดือนก็จะมาตรงกับวันที่รับประทานเม็ดยาหลอกในลำดับที่ 24 – 25 ของแผง

                ดังนั้น ถ้าเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันอาทิตย์ ประจำเดือนก็มักจะมาในวันอังคารหรือวันพุธของช่วงที่เว้นว่าง 7 วัน หรือช่วงที่รับประทานเม็ดยาหลอกนั่นเองค่ะ

                ซึ่งผู้ที่มีประจำเดือนน้อยวัน ประจำเดือนก็จะหมดก่อนถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนผู้ที่มีประจำเดือนนานหลายวัน แม้ว่าในวันหยุดอาจยังมีประจำเดือนอยู่ แต่ก็เป็นช่วงวันท้าย ๆ ที่เลือดออกมาไม่มากแล้ว

 

                แต่การเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์เพื่อให้ประจำเดือนมาไม่ตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ จะไม่เหมาะกับผู้ใช้ยาคุมสูตร 24/4 นะคะ

                โดยยาคุมสูตร 24/4 ซึ่งแต่ละแผงจะมีเม็ดยาฮอร์โมน 24 เม็ดรวมกับเม็ดยาหลอกอีก 4 เม็ด มีทั้งชนิดฮอร์โมนรวม ได้แก่ ยาส, ซินโฟเนีย, เฮอร์ซ, มินิดอซ หรือ ไมนอซ และชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ได้แก่ สลินดา

                เนื่องจากผู้ใช้ยาคุมสูตร 24/4 มักจะมีประจำเดือนมาตรงกับวันที่รับประทานเม็ดยาหลอกในลำดับที่ 27 หรือ 28 ของแผง

                ดังนั้น หากเริ่มรับประทานเม็ดแรกของแผงในวันอาทิตย์ วันที่ประจำเดือนมาก็จะตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์นั่นเอง

blank

                อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ยาคุมสูตร 24/4 ต้องการใช้หลักการเดียวกันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการมีประจำเดือนมาในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ก็อาจเปลี่ยนจากการเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์ ไปเป็นการเริ่มยาคุมในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีแทนค่ะ

blank

                ซึ่งถ้าเริ่มใช้ ยาส, ซินโฟเนีย, เฮอร์ซ, มินิดอซ และ ไมนอซ ไม่ทัน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หรือเริ่มใช้ สลินดา ไม่ทัน 24 ชั่วโมงแรกของการมีประจำเดือน ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ไปจนกว่าจะรับประทานยาคุมติดต่อกันครบ 7 วันก่อนนะคะ

               

                ส่วนยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว ที่ทุกเม็ดในแผงคือเม็ดยาฮอร์โมน ได้แก่ เอ็กซ์ลูตอน, เดลิต้อน หรือ ซีราเซท จะไม่สามารถใช้วิธีเริ่มยาคุมในวันอาทิตย์เพื่อให้ประจำเดือนมาไม่ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

                เนื่องจากยาคุมเหล่านี้ไม่มีเม็ดยาหลอก และไม่ต้องเว้นว่างก่อนต่อแผงใหม่ จึงไม่มีช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา ทำให้มีผลข้างเคียงเด่นในเรื่องการมีประจำเดือนมาไม่ตามรอบปกติ หรืออาจไม่มีประจำเดือนเลย

                ดังนั้น ต่อให้เริ่มรับประทานยาคุมเหล่านี้ในวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดก็ตาม ก็ยังอาจมีประจำเดือนมาตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้อยู่ดีค่ะ