อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน

อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน

                อาการคลื่นไส้และอาเจียน เป็นผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาคุมรายเดือนค่ะ

                ซึ่งยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง จะยิ่งพบผลข้างเคียงนี้ได้มาก แต่ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวก็อาจพบผลข้างเคียงนี้ได้เช่นกัน แม้จะไม่รุนแรงเท่ากับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

                จึงแนะนำให้รับประทานยาคุมรายเดือนในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ และลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ผู้ใช้ยังไม่ชินกับยา

 

                อย่างไรก็ตาม หลังรับประทานยาคุมรายเดือนไปแล้ว หากอาเจียน “เม็ดยาฮอร์โมน” ภายใน 2 ชั่วโมง1, 2 (บางแหล่งอ้างอิงระบุภายใน 3 ชั่วโมง3 หรือภายใน 3 – 4 ชั่วโมง4) การดูดซึมยาอาจยังไม่สมบูรณ์

                ดังนั้น เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลง จึงควรรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ซ้ำเพื่อทดแทนยาที่อาจปนออกมากับอาเจียนนะคะ

 

                เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยสามารถยกตัวอย่างที่ชัดเจน จึงแยกแนวทางแก้ไขในกรณีที่อาเจียนหลังรับประทาน ตามรูปแบบของยาคุม ดังนี้

  1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม
  1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
    • ยี่ห้อที่ไม่มีเม็ดยาหลอก ได้แก่ เอ็กซ์ลูตอน, เดลิต้อน หรือ ซีราเซท (อ่านต่อหน้า 4)
    • ยี่ห้อที่มีเม็ดยาหลอก ได้แก่ สลินดา (อ่านต่อหน้า 5)

 

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. Geneva: World Health Organization; 2016. 
  2. FSRH Guideline: Progestogen-only Pills, March 2015 (Updated April 2019).
  3. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception, January 2019 (Amended November 2020).
  4. เอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ – Slinda®