อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน

อาเจียนหลังกินยาคุมรายเดือน

ปรับปรุงล่าสุด 27 กันยายน 2023

                อาการคลื่นไส้และอาเจียน เป็นผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาคุมรายเดือนค่ะ

                ซึ่งยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง จะยิ่งพบผลข้างเคียงนี้ได้มาก แต่ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยวก็อาจพบผลข้างเคียงนี้ได้เช่นกัน แม้จะไม่รุนแรงเท่ากับยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

                จึงแนะนำให้รับประทานยาคุมรายเดือนในเวลาก่อนนอนตอนกลางคืน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะลืมใช้ และลดอาการคลื่นไส้/อาเจียนที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงแรกที่ผู้ใช้ยังไม่ชินกับยา

 

                อย่างไรก็ตาม หลังรับประทานยาคุมรายเดือนไปแล้ว หากอาเจียน “เม็ดยาฮอร์โมน” ภายใน 2 ชั่วโมง1, 2, ภายใน 3 ชั่วโมง2, 3 หรือภายใน 3 – 4 ชั่วโมง4, 5 (ขึ้นกับชนิดของยาคุมและแหล่งอ้างอิง) การดูดซึมยาอาจยังไม่สมบูรณ์

                ดังนั้น เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ลดลง จึงควรรับประทาน “เม็ดยาฮอร์โมน” ซ้ำเพื่อทดแทนยาที่อาจปนออกมากับอาเจียนนะคะ

 

                เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยสามารถยกตัวอย่างที่ชัดเจน จึงแยกแนวทางแก้ไขในกรณีที่อาเจียนหลังรับประทาน ตามรูปแบบของยาคุม ดังนี้

 1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม
 1. ยาคุมชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
  • ยี่ห้อที่ไม่มีเม็ดยาหลอก ได้แก่ เอ็กซ์ลูตอน, เดลิต้อน หรือ ซีราเซท (อ่านต่อหน้า 4)
  • ยี่ห้อที่มีเม็ดยาหลอก ได้แก่ สลินดา (อ่านต่อหน้า 5)

 

 

เอกสารอ้างอิง

 1. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 3rd edition. Geneva: World Health Organization; 2016. 
 2. FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception, January 2019 (Amended November 2020).
 3. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016.
 4. FSRH Guideline: Progestogen-only Pills, August 2022 (Amended October 2022).
 5. เอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษ – Slinda®

 

 

…ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2565…