กินยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมไซโคลเม็กซ์-20

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20) หรือ “ไซโคลเม็กซ์” (Ciclomex) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งแต่ละเม็ดจะมีตัวยาเหมือนกัน นั่นคือ มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.020 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Gestodene อีกเม็ดละ 0.075 มิลลิกรัม

 

                ในแผงของ “ไซโคลเม็กซ์” จะเรียงลำดับการใช้ตามตัวเลข 1 – 21 โดยให้เริ่มรับประทานจากหมายเลข 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับ วันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนถึงหมายเลข 21

                และควรใช้ร่วมกับการติดแถบสติกเกอร์ที่ระบุตัวย่อของวันในสัปดาห์ ไว้ที่ส่วนบนแผง เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

 

                เนื่องจากทุกเม็ดมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด แม้จะรับประทานย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดลำดับ ก็ไม่ได้ลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด ตราบใดที่ยังมีการรับประทานต่อเนื่องตรงเวลา

                จึงไม่จำเป็นจะต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำไปอีก

 

                อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาคุมเรียงตามลำดับ โดยเลือกเม็ดยาให้ตรงวัน จะตรวจสอบได้ง่าย ป้องกันความสับสนที่อาจทำให้รับประทานไม่ครบหรือใช้ซ้ำซ้อนเกินขนาด

                ดังนั้น ควรรับประทานต่อตามลำดับเดิม โดยข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน แล้วเลือกเม็ดถัดมาที่ระบุตัวย่อตรงกับวันที่ใช้

                เมื่อถึงวันที่ต้องใช้เม็ดยาที่หายไป เพราะถูกนำมาใช้ผิดก่อนหน้านี้ จึงค่อยแกะเม็ดยาที่เคยข้ามไปมารับประทานแทน

                การแก้ไขโดยสลับตำแหน่งกันตามนี้ จะทำให้มีการใช้เม็ดยาไม่ตรงวันเพียงแค่ 2 เม็ด ส่วนเม็ดยาที่เหลือก็สามารถรับประทานตามลำดับและตรงกับวันที่ใช้จริงได้ ซึ่งจะง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

 

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็ควรจะแกะแถบสติกเกอร์ที่ขึ้นต้นแถวด้วย “พ.” (ซึ่งย่อมาจาก “วันพุธ”) มาติดไว้ที่ด้านบนของแผง

                เมื่อรับประทานเม็ดยาหมายเลข 1 – 7 ในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคารไปแล้ว ในวันพุธถัดมา ก็ควรจะแกะเม็ดยาหมายเลข 8 (ซึ่งตรงกับตัว “พ.” ในแถบสติกเกอร์) มาใช้ต่อ

 

                แต่ถ้ารับประทานผิด โดยแกะเม็ดยาหมายเลข 14 มาใช้แทนเม็ดยาหมายเลข 8 ก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากมีตัวยาสำคัญไม่แตกต่างกัน

                ให้ถือว่าในวันพุธสัปดาห์ที่สอง ได้มีการรับประทานยาคุมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาหมายเลข 8 มารับประทานซ้ำอีก

 

                ในวันถัดมา ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ก็ให้แกะเม็ดยาหมายเลข 9 (ซึ่งตรงกับตัว “พฤ.” ในแถบสติกเกอร์) มาใช้ และเรียงลำดับเช่นนี้ต่อไปตามปกติ

blank

 

                เมื่อถึงวันอังคารในสัปดาห์ที่สอง ที่ควรต้องใช้เม็ดยาหมายเลข 14 แต่ไม่มีเม็ดยานั้นอยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะไปใช้แล้วในวันพุธที่ผ่านมา

                ก็ให้แกะเม็ดยาหมายเลข 8 ที่เคยข้ามไป มาใช้แทนนะคะ

                หลังจากนั้น ก็รอใช้เม็ดยาที่เหลือในแผงไปตามลำดับปกติ โดยเลือกเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง หมดแผงเดิมแล้วจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อแผงใหม่ค่ะ

blank