หาซื้อ R-den ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนอาร์เดนได้

                “อาร์เดน” (R-den) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด

                ซึ่งเม็ดยาสีขาว จำนวน 21 เม็ดในแผง มีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol อยู่เม็ดละ 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Levonorgestrel (หรือ D-norgestrel) อีกเม็ดละ 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีเหลือง จำนวน 7 เม็ดที่เหลือ เป็นเพียงเม็ดยาหลอก หรือเม็ดแป้งนั่นเอง

 

                ในกรณีที่หาซื้อ “อาร์เดน” ไม่ได้ แต่ต้องการใช้ยาคุมสูตรเดิม สามารถใช้ “แอนนา” (Anna) แทนได้ค่ะ เพราะนอกจากจะมีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนในเม็ดยาเท่ากันแล้ว ทั้งคู่ยังมีรูปแบบการใช้ที่เหมือนกัน

                โดยมีเพียงลูกศรแสดงทิศทางการใช้ ไม่มีตัวเลขลำดับหรือตัวย่อของวันในสัปดาห์ระบุไว้ในแผง ผู้ใช้จึงต้องแกะเม็ดยาตามลูกศรไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง จากนั้นจึงเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

                แต่การที่ “แอนนา” มีเม็ดยาฮอร์โมนเป็นสีเหลือง และมีเม็ดยาหลอกเป็นสีขาว ซึ่งตรงกันข้ามกับ “อาร์เดน” ก็อาจทำให้สับสนได้  จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ เพื่อป้องกันการรับประทานผิดนะคะ

 

                ทั้ง “อาร์เดน” และ “แอนนา” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ขึ้นทะเบียนยาโดยบริษัทเดียวกัน คือ ไทยนครพัฒนา จำกัด โดย “แอนนา” เป็นยาคุมแผงเปลือย ส่วน “อาร์เดน” จะมีกล่องบรรจุแยกแผง แต่ก็มีราคาเท่า ๆ กันค่ะ

blank

อาร์เดน (R-den)

แอนนา (Anna)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีเหลือง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานยาคุมวันละเม็ด เรียงตามลูกศรไปเรื่อย ๆ

หมดแผงเดิมแล้วให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

 

                นอกจาก “แอนนา” แล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 28 เม็ดอีกหลายยี่ห้อที่มีตัวยาเหมือนกันกับ “อาร์เดน” ซึ่งส่วนใหญ่จะมี “ตัวเลขลำดับการใช้” กำกับไว้ในแผงเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้ โดยให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                ยี่ห้อที่มีความคล้ายคลึงกับ “อาร์เดน” มาก โดยมีเม็ดยาฮอร์โมนเป็นสีขาว และมีเม็ดยาหลอกเป็นสีเหลือง อีกทั้งลำดับการใช้ก็ยังเรียงไปในทิศทางเดียวกัน ก็คือ “ดิออร์รา 28”

                ทั้งคู่เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ ขึ้นทะเบียนยาโดยบริษัทเดียวกัน ก็คือ ไทยนครพัฒนา จำกัด และมีกล่องบรรจุแยกแผงเหมือน ๆ กัน แต่ถ้าเปลี่ยนจาก “อาร์เดน” ไปใช้ “ดิออร์รา 28” ซึ่งสามารถไล่ลำดับการใช้ได้ง่ายกว่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 30 บาทนะคะ

blank

อาร์เดน (R-den)

blank

ดิออร์รา 28 (Diora 28)

เม็ดยาฮอร์โมน (สีขาว) จำนวน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel (D-norgestrel) 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก (สีเหลือง) จำนวน 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

 

                “โซฟี่ 28” (Sophie 28), “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED) และ “ริเกวิดอน” (Rigevidon) ก็เป็นยาคุมแบบ 28 เม็ดที่ระบุตัวเลข 1 – 28 ไว้ในแผง ซึ่งแม้การจัดวางเม็ดยา, ทิศทางในการไล่ลำดับ หรือสีของเม็ดยา จะต่างไปจาก “อาร์เดน” แต่ก็มีตัวยาฮอร์โมนเหมือนกัน จึงนำมาใช้แทนได้

                แต่เม็ดยาหลอกของ “ริเกวิดอน” มีตัวยา Ferrous fumarate ซึ่งเป็นยาบำรุงเลือด ต่างจากยี่ห้ออื่น ๆ ที่เป็นเพียงแค่เม็ดแป้งเท่านั้น

                “ริเกวิดอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ ส่วน “โซฟี่ 28” และ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกับ “อาร์เดน”

                ราคาของ “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” ใกล้เคียงกับ “อาร์เดน” แต่สำหรับ “ริเกวิดอน” และ “โซฟี่ 28” จะมีราคาสูงกว่า 2 – 3 เท่าค่ะ

blank

อาร์เดน (R-den)

blank

โซฟี่ 28 (Sophie 28)

blank

ไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED)

blank

ริเกวิดอน (Rigevidon)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

สีขาว 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีเหลือง 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

สีน้ำตาลแดง 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

แต่ละเม็ดมี Ferrous fumarate 75 มิลลิกรัม

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามตัวเลข 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

85 – 100 บาท

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

60 – 80 บาท

 

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED) ก็เป็นยาคุมอีกยี่ห้อหนึ่งที่สามารถนำมาใช้แทน “อาร์เดน” ได้นะคะ

                อย่างไรก็ตาม แม้จะมีตัวยาเหมือนกัน และมีรูปแบบ 28 เม็ดเหมือนกัน แต่วิธีการใช้แตกต่างกันมากค่ะ เพราะจุดเด่นของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ก็คือการจัดระเบียบวันที่รับประทานยาคุม เพื่อไม่ให้ประจำเดือนมาตรงกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

                โดยให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงตามวัน และเริ่มรับประทานยาคุมที่อยู่ในแถบสีแดงก่อน จากนั้นก็ใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ หมดแล้วก็ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                การรับประทานยาคุมตามคำแนะนำดังกล่าว อาจทำให้เม็ดแรกที่เริ่มใช้เป็นเม็ดยาหลอกหรือเม็ดยาฮอร์โมนก็ได้ และอาจต่างกันไปในผู้ใช้แต่ละรายค่ะ ในขณะที่ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ดยี่ห้ออื่น ๆ จะเริ่มใช้เม็ดยาฮอร์โมนก่อนเสมอ

                การเปลี่ยนไปใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” จึงต้องระวังว่าอาจมีช่วงปลอดฮอร์โมนที่นานเกินไปจนทำให้ไม่มีผลคุมกำเนิดต่อเนื่อง

 

                หากไม่มั่นใจ ก็ควรงดมีเพศสัมพันธ์ หรือให้คุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย ไปจนกว่าจะได้รับประทานเม็ดยาสีเหลืองของ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ต่อเนื่องกันครบ 7 วัน

                หรือปรึกษาเภสัชกรประจำร้านยาใกล้บ้าน เกี่ยวกับวิธีรับประทานเมื่อเปลี่ยนยี่ห้อยาคุม และวันที่จะเริ่มมีผลคุมกำเนิดได้ เพื่อความชัดเจนในแต่ละกรณีนะคะ

 

                และเนื่องจากมีความยุ่งยากตามที่กล่าวไปข้างต้น ในกรณีที่ต้องการนำมาใช้ทดแทน “อาร์เดน” เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนจะกลับไปใช้ยี่ห้อเดิมต่อ “แอนนา”, “ดิออร์รา 28”, “โซฟี่ 28”, “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” และ “ริเกวิดอน” น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ

                แต่สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้ประจำเดือนมาตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ และผู้ที่กังวลว่าจะรับประทานยาคุมผิด หรือลืมต่อยาคุมแผงใหม่ การเปลี่ยนไปใช้ “ไมโครไกนอน 30 ทว.” ในระยะยาว ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ เพราะสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่าย และมีการใช้ต่อเนื่องกันทุกวันโดยไม่ต้องเว้นว่าง

 

                “ไมโครไกนอน 30 ทว.” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่ายาที่ผลิตภายในประเทศอย่าง “อาร์เดน” ประมาณ 30 บาทค่ะ

blank

อาร์เดน (R-den)

blank

ไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED)

เม็ดยาฮอร์โมน :

สีขาว 21 เม็ด

สีเหลือง 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก :

สีเหลือง 7 เม็ด

สีขาว 7 เม็ด

เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน โดยเริ่มจากแถบสีแดง

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

65 – 69 บาท

 

 

                นอกจากยาคุมแบบ 28 เม็ดแล้ว ก็ยังมียาคุมแบบ 21 เม็ดที่สามารถนำมาใช้แทน “อาร์เดน” ได้เช่นกันนะคะ ได้แก่ “ดิออร์รา 21” (Diora 21), “นอร์เกสเต้” (Norgeste) และ “เลอร์เมร่า” (Lermera)

                แม้ว่าจะมีจำนวนเม็ดยาในแผงน้อยกว่า “อาร์เดน” แต่ก็มีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดเหมือนกัน อีกทั้งมีปริมาณฮอร์โมนก็เท่ากัน ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงจึงไม่แตกต่างกันค่ะ

                แต่ก็มีวิธีการใช้ที่ต่างไปจากเดิมนะคะ นั่นคือ จากที่ผู้ใช้ “อาร์เดน” เคยเริ่มจากเม็ดแรกที่มีลูกศรขนาดใหญ่กำกับไว้ แล้วรับประทานต่อตามลูกศรขนาดเล็กไปจนหมดแผง จากนั้นก็เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

                หากเปลี่ยนไปใช้ “ดิออร์รา 21”, “นอร์เกสเต้” หรือ “เลอร์เมร่า” ก็จะต้องแกะเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน แล้วใช้ต่อตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนหมดแผง แล้วเว้นว่าง 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงใหม่

                แม้จะเป็นยาที่ผลิตภายในประเทศเหมือนกัน แต่ “เลอร์เมร่า” มีราคาสูงกว่ายี่ห้ออื่น ๆ มาก อีกทั้งไม่ค่อยพบการจำหน่ายในร้านยา

                ส่วน “ดิออร์รา 21” และ “นอร์เกสเต้” มีราคาใกล้เคียงกัน โดยราคาจะสูงกว่า “อาร์เดน” ประมาณ 30 บาทค่ะ

blank

อาร์เดน (R-den)

blank

ดิออร์รา 21 (Diora 21)

blank

นอร์เกสเต้ (Norgeste)

blank

เลอร์เมร่า (Lermera)

เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมี Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Levonorgestrel 0.15 มิลลิกรัม

เม็ดยาหลอก 7 เม็ด

ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น

ไม่มีเม็ดยาหลอก

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลูกศร

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

30 – 40 บาท

ราคา :

50 – 80 บาท

ราคา :

50 – 70 บาท

ราคา :

180 บาท