กินยาคุม “ซูซี่ 28” ย้อนศร

blank

                “ซูซี่ 28” (Sucee 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่ง 21 เม็ดแรกในแผง (เม็ดยาสีส้ม) เรียกว่าเม็ดยาฮอร์โมน มีตัวยาฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายในแผง (เม็ดยาสีขาว) เรียกว่าเม็ดยาหลอก เป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

blank

 

                ในแผงของ “ซูซี่ 28 ” จะระบุ “ตัวเลขลำดับการใช้” ไว้ โดยให้เริ่มรับประทานจาก “เม็ดที่ 1” แล้วใช้ต่อตามลำดับ วันละเม็ด ไปเรื่อย ๆ จนถึง “เม็ดที่ 28” เมื่อหมดแผงแล้วก็สามารถต่อยาคุมแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                ผู้ใช้จึงได้รับฮอร์โมนติดต่อกันในช่วง 21 วันแรก และมีช่วงปลอดฮอร์โมน ใน 7 วันสุดท้ายของแผง

blank

 

                การรับประทาน “ซูซี่ 28” ย้อนศร หรือใช้เม็ดยาผิดตำแหน่ง อาจลดประสิทธิภาพในการคุมกำเนิด หากนำเม็ดยาหลอกมาใช้แทนเม็ดยาฮอร์โมน (ใช้ผิดทั้งตำแหน่งและสี) ซึ่งต้องแก้ไขด้วยการรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนทดแทนที่ขาดไป ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

                แต่ถ้าใช้เม็ดยาฮอร์โมนสลับตำแหน่งกันเอง หรือใช้เม็ดยาหลอกสลับกันเอง (ใช้ผิดตำแหน่ง แต่สีเดียวกัน) ก็ไม่มีปัญหา เพราะประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากเดิม จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

 

  • ตัวอย่างที่ 1 : ใช้ผิดทั้งตำแหน่งและสี

                ถ้าผู้ใช้แกะ “เม็ดที่ 28” (เม็ดสีขาว ซึ่งเป็นเม็ดยาหลอก) มารับประทานแทน “เม็ดที่ 1” (เม็ดสีส้ม ซึ่งเป็นเม็ดยาฮอร์โมน) นั่นทำให้ในวันที่ควรจะได้รับฮอร์โมน แต่ผู้ใช้กลับได้เพียงเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาไปแทน ก็จะต้องรับประทานเม็ดที่ถูกต้องทันที หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

                เช่น ถ้ารู้ตัวก่อนที่จะถึงเวลารับประทานยาคุมเม็ดถัดไป ก็ให้แกะ “เม็ดที่ 1” มารับประทานในตอนนั้นเลย แล้วรอรับประทาน “เม็ดที่ 2” ตามเวลาปกติ

blank

 

                หรือถ้ารู้ตัวเมื่อถึงเวลารับประทานยาคุม “เม็ดที่ 2” แล้ว ให้แกะทั้ง “เม็ดที่ 1” และ “เม็ดที่ 2” มารับประทานพร้อมกันได้เลย (แต่การรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนพร้อมกัน 2 เม็ดเช่นนี้ อาจทำให้คลื่นไส้/อาเจียน ปวดหรือเวียนศีรษะมากขึ้นนะคะ)

blank

 

                ในกรณีที่เป็นการใช้ต่อเนื่อง โดยต่อยาคุมแผงนี้ตามกำหนด แต่แกะเม็ดแรกมาใช้ผิด ไม่ว่าจะแก้ไขทันภายในวันเดียวกัน หรือแก้ไขเมื่อถึงเวลารับประทานยาของวันถัดมา ก็ยังถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องค่ะ (ตามแนวทางพิจารณาเมื่อต่อยาคุม “ซูซี่ 28” แผงใหม่ช้า)

            แต่ในกรณีของยาคุมแผงแรก ซึ่งควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน หากใช้ผิดแล้วทำให้ได้เริ่มใช้เม็ดยาฮอร์โมนช้าเกินกำหนด ก็จะต้องรอให้รับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันจนครบ 7 วันก่อน จึงจะเริ่มคุมกำเนิดได้

 

                หลังจากที่แก้ไขแล้ว ก็รับประทานต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ

                เมื่อถึงวันที่จะต้องใช้ “เม็ดที่ 28” แต่ไม่มีเม็ดยาอยู่ในแผง ก็เว้นว่างในวันนี้ไปเลย แล้วรอเริ่มแผงใหม่ในวันถัดมา

blank

 

                เม็ดยาหลอกของ “ซูซี่ 28” เป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น การรับประทานเม็ดยาหลอกจึงไม่ต่างไปจากการเว้นว่าง ตรงที่ผู้ใช้ก็ไม่ได้รับฮอร์โมนในวันดังกล่าวเหมือนกัน

                แต่การใช้เม็ดยาหลอกในช่วงปลอดฮอร์โมน ก็เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ได้คุ้นชินกับการรับประทานยาคุมทุกวัน และต่อแผงใหม่ตรงตามกำหนดนั่นเอง

                ถ้าใช้ผิดและทำให้เหลือเม็ดยาหลอก 6 เม็ด เมื่อนำมารับประทานวันละเม็ดติดต่อกันทุกวันจนหมด ก็จะได้ช่วงปลอดฮอร์โมน 6 วัน

                การเว้นว่างในวันที่ไม่มีเม็ดยาหลอกให้รับประทาน ตามที่แนะนำไปข้างต้น ทำให้การใช้ยาคุมแผงนี้มีช่วงปลอดฮอร์โมนครบ 7 วันเหมือนเดิม และเมื่อต่อยาคุมแผงใหม่ตรงตามกำหนดก็จะถือว่ามีผลคุมกำเนิดที่ต่อเนื่องตามปกติ อีกทั้งวันที่เริ่มใช้เม็ดแรกของแผงใหม่ ก็จะตรงกับวันเดียวกันกับแผงเดิม ๆ

                เช่น ถ้าเคยใช้เม็ดแรกของแผงในวันพุธ ก็จะได้เริ่มเม็ดแรกของแผงใหม่ตรงกับวันพุธนั่นเอง

 

                หรือถ้าผู้ใช้ต่อแผงใหม่เลย โดยไม่เว้นว่างทดแทนเม็ดยาหลอกที่ขาดไป ก็ไม่มีปัญหานะคะ เพราะแม้จะมีช่วงปลอดฮอร์โมนไม่ครบ 7 วัน ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องเช่นกันค่ะ เพียงแต่วันที่เริ่มใช้ยาคุมเม็ดแรกของแผงนี้และแผงต่อ ๆ ไป จะเลื่อนขึ้นมา 1 วัน

                เช่น ถ้าเคยใช้เม็ดแรกของแผงในวันพุธ หากแผงล่าสุดใช้ไปเพียง 27 วัน (เพราะวันแรกรับประทานไป 2 เม็ด ทำให้เหลือใช้ต่อวันละเม็ดอีก 26 วัน) ถ้าจะต่อแผงใหม่ก่อนกำหนด 1 วัน ก็จะทำให้วันที่รับประทานเม็ดแรกของแผงเลื่อนขึ้นมาเป็นวันอังคารนั่นเอง

 

 

  • ตัวอย่างที่ 2 : ใช้ผิดตำแหน่ง แต่สีเดียวกัน

                เมื่อผู้ใช้รับประทานยาคุม “ซูซี่ 28” จาก “เม็ดที่ 1” ไปจนถึง “เม็ดที่ 7” แล้ว เม็ดยาที่จะต้องแกะมาใช้ต่อในลำดับถัดไป ก็ควรจะเป็น “เม็ดที่ 8”

blank

 

                แต่ถ้าแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง โดยแกะ “เม็ดที่ 14” (เม็ดสีส้ม) มาใช้แทน “เม็ดที่ 8” (เม็ดสีส้ม) ก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นเม็ดยาสีเดียวกัน มีประสิทธิภาพไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีก

blank

 

            หลักสำคัญของการใช้ยาคุม “ซูซี่ 28” ก็คือ จะต้องรับประทานเม็ดยาฮอร์โมนติดต่อกันให้ครบ 21 วันก่อน แล้วตามด้วยการรับประทานเม็ดยาหลอกอีก 7 วัน ดังนั้น แม้จะสลับตำแหน่ง แต่ถ้ายังคงได้ใช้เม็ดสีส้มใน 21 วันแรก แล้วตามด้วยเม็ดสีขาวใน 7 วันสุดท้าย ก็ถือว่าตรงตามหลักการดังกล่าวนั่นเอง

            อย่างไรก็ตาม ลูกศรและตัวเลขลำดับที่ระบุไว้ในแผงยา จะช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย และลดความสับสนที่เสี่ยงต่อการรับประทานผิด ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ก็ควรใช้ให้ถูกต้องตามลำดับ

 

                จึงแนะนำให้ใช้ต่อตามลำดับเดิมนะคะ นั่นคือ ถ้ารับประทาน “เม็ดที่ 14” เป็นลำดับที่ 8 ไปแล้ว สำหรับผู้ที่ใช้ตามตัวเลข 1 – 28 โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ ในวันถัด ๆ ไปก็ให้ย้อนกลับไปใช้ “เม็ดที่ 8 – 13” โดยถือเป็นการใช้ลำดับที่ 9 – 14

                และเมื่อหมดแถวที่ 2 แล้วก็ใช้ “เม็ดที่ 15 – 28” ต่อไปตามลำดับปกติ

blank

 

                แต่สำหรับผู้ที่ไล่ลำดับเม็ดยาในแถวเทียบกับวันในสัปดาห์อยู่เสมอ สมมติว่าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ เม็ดแรกของแต่ละแถว ซึ่งก็คือ 1, 8, 15 และ 22 ก็จะตรงกับวันพุธด้วยเช่นกัน

                หากเผลอรับประทาน “เม็ดที่ 14” ในวันพุธ (ใช้ผิดตำแหน่ง แต่เป็นเม็ดยาสีเดียวกัน) ก็ไม่เป็นไร ถือว่ามีการใช้ยาคุมในวันพุธไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแกะ “เม็ดที่ 8” มารับประทานซ้ำอีก

blank

 

                แต่เพื่อให้สอดคล้องกับการไล่ลำดับซึ่งจะง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน ในวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ให้แกะ “เม็ดที่ 9 – 10 – 11 – 12 – 13” มาใช้ตามลำดับ

                และเมื่อถึงวันอังคารที่ควรจะต้องใช้ “เม็ดที่ 14” แต่ไม่มีเม็ดยาอยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะไปใช้แล้วในวันพุธที่ผ่านมา ก็ให้แกะ “เม็ดที่ 8” ที่ยังเหลือตกค้างอยู่ในแผง มารับประทานแทนได้เลย

                จากนั้นก็ใช้ “เม็ดที่ 15 – 28” ต่อวันละเม็ดไปตามปกติ

blank

 

 

                การใช้ยาคุม “ซูซี่ 28” ผิดตำแหน่งตามตัวอย่างที่ 2 จะเป็นการสลับเม็ดยาฮอร์โมนกับเม็ดยาฮอร์โมน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในกรณีที่สลับเม็ดยาหลอกกับเม็ดยาหลอก (ยกตัวอย่างเช่น เผลอใช้ “เม็ดที่ 28” แทน “เม็ดที่ 22” ซึ่งเป็นเม็ดสีขาวทั้งคู่) ได้เช่นกันค่ะ