กินยาคุม “ซูซี่” ย้อนศร

วิธีรับประทานยาคุมซูซี่

ปรับปรุงล่าสุด 20 มิถุนายน 2022

                “ซูซี่” (Sucee) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 21 เม็ด ซึ่งมีตัวยาเหมือนกันทั้งหมด โดยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol เม็ดละ 0.035 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Cyproterone acetate อีกเม็ดละ 2 มิลลิกรัม

                ในแผงของ “ซูซี่” จะระบุ “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ไว้ และให้ผู้ใช้แกะเม็ดยามารับประทานตามวัน เรียงลำดับไปเรื่อย ๆ ตามวงของลูกศร จนกว่าจะครบทั้ง 21 วัน หลังจากนั้นจึงเว้นว่างอีก 7 วันก่อนเริ่มใช้ยาคุมแผงใหม่

 

                หากแกะเม็ดยามาใช้ผิดลำดับ หรือเผลอรับประทาน “ซูซี่” ย้อนศร ก็ไม่เป็นไรค่ะ ยังคงมีประสิทธิภาพไม่ต่างไปจากเดิม เนื่องจากทุก ๆ เม็ดมีตัวยาเหมือนกันนั่นเอง

                ดังนั้น แม้ว่าจะแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง แต่ก็ถือว่าได้มีการรับประทานยาคุมในวันนั้นแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยาในตำแหน่งที่ถูกต้องมารับประทานซ้ำอีกนะคะ

 

                อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับมาใช้ยาคุมตามลำดับเดิมในวันต่อมา เม็ดยาที่มีอยู่ก็จะไม่ตรงกับวันที่ใช้จริงแล้ว ซึ่งแม้จะสามารถใช้ได้เช่นกัน แต่อาจสร้างความสับสน ทำให้เสี่ยงที่จะรับประทานไม่ครบ หรืออาจใช้ซ้ำซ้อนเกินขนาด

                จึงควรข้ามเม็ดยาที่ไม่ตรงวันไปก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบประจำวัน

                และเมื่อใช้ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงตำแหน่งที่เคยใช้ผิด ซึ่งจะไม่มีเม็ดยาเม็ดนั้นอยู่ในแผง ก็ให้แกะเม็ดที่เคยถูกข้ามไปมาใช้แทนได้เลยค่ะ

 

  • ตัวอย่างที่ 1

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็จะแกะเม็ดยา “พ” มารับประทานเป็นลำดับแรก ส่วนในวันถัดมาซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดี ก็จะต้องแกะเม็ดยา “พฤ” มารับประทานต่อตามลูกศร

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปจนหมดแผง

 

                หากเผลอรับประทานยาคุมย้อนศร โดยไปแกะเม็ดยา “อ” มารับประทานในวันพฤหัสบดี ก็ให้ถือว่าในวันนั้นได้มีการรับประทานยาคุมไปแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “พฤ” มารับประทานซ้ำอีก

 

                แต่ในวันศุกร์ เมื่อจะกลับมาใช้ต่อตามลำดับเดิม ก็จะเห็นเม็ดยา “พฤ” เหลืออยู่เป็นเม็ดแรกตามลำดับ ซึ่งแม้จะสามารถใช้ได้ แต่ตัวย่อที่ระบุไว้ก็จะไม่ตรงกับวันที่ใช้แล้ว

                จึงควรข้ามไปใช้เม็ดยา “ศ” ซึ่งอยู่ถัดไป เนื่องจากการใช้เม็ดยาที่ระบุตัวย่อตรงวัน จะทำให้ตรวจสอบประจำวันได้ง่ายกว่า

                จากนั้นก็ใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ

blank

 

                เมื่อถึงวันอังคารสุดท้าย ซึ่งจะต้องรับประทานยาคุมเม็ดที่ 21 จะไม่มีเม็ดยา “อ” อยู่ในแผง เนื่องจากถูกแกะไปใช้ผิดในช่วงแรก

                ก็ให้แกะเม็ดยา “พฤ” ที่ถูกข้ามไป และเป็นเพียงเม็ดเดียวที่ยังเหลืออยู่ในแผง มารับประทานแทนเม็ดยา “อ” ได้เลยนะคะ

blank

 

                จากนั้นก็เว้นว่างในวันพุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร เพื่อเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนให้ประจำเดือนมา

                เมื่อเว้นว่างครบ 7 วันแล้วก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันพุธเหมือนเดิมค่ะ

 

 

  • ตัวอย่างที่ 2

                ถ้าเริ่มใช้ยาคุมแผงนี้ในวันพุธ และใช้ตามลำดับไปจนถึงวันอังคาร รวมเป็น 7 เม็ดแล้ว ในวันถัดมาก็จะต้องแกะเม็ดยา “พ” มารับประทานเป็นเม็ดที่ 8 ในวันพุธ

blank

 

                แต่ถ้าแกะเม็ดยามาใช้ผิดลำดับ โดยไปแกะเม็ดยา “ศ” ตามภาพตัวอย่าง มารับประทานในวันพุธ ก็ให้ถือว่าในวันนั้นได้มีการรับประทานยาคุมไปแล้ว จึงไม่ต้องแกะเม็ดยา “พ” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้อง มารับประทานซ้ำอีก

blank

 

                ในวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี ให้ย้อนกลับไปใช้เม็ดยาตามลำดับเดิม โดยข้ามเม็ดยา “พ” ที่ยังไม่ได้ใช้ไปก่อนนะคะ

blank

 

                เมื่อถึงวันศุกร์ ซึ่งไม่มีเม็ดยา “ศ” อยู่ในแผง เนื่องจากถูกนำไปใช้ผิดตำแหน่งก่อนหน้านี้ ก็ให้แกะเม็ดยา “พ” ที่ถูกข้ามไป มาใช้แทน

blank

 

                หลังจากนั้นก็แกะเม็ดยามารับประทานต่อให้ตรงกับวันที่ใช้จริง ไปเรื่อย ๆ จนครบ 21 เม็ด หมดแผงเดิมแล้วจึงเว้นว่าง 7 วันก่อนเริ่มยาคุมแผงใหม่