เผลอกินยาคุมย้อนศร ต้องทำยังไง

ปรับปรุงล่าสุด 27 กันยายน 2023

                ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด สัปดาห์แรกรับประทานเม็ดที่ 1 – 7 ตามลูกศร แต่สัปดาห์ที่สองกลับรับประทานย้อนศร จากเม็ดที่ 14 ไปหาเม็ดที่ 8 จะมีปัญหาหรือไม่ และควรทำอย่างไรดี

 

                แม้ว่ายาคุม 28 เม็ดจะมีหลากหลายรูปแบบ บางยี่ห้อมีเม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ดและเม็ดยาหลอก 7 เม็ด,  บางยี่ห้อมีเม็ดยาฮอร์โมน 24 เม็ดและเม็ดยาหลอก 4 เม็ด หรือบางยี่ห้อก็เป็นเม็ดยาฮอร์โมนหมดทั้ง 28 เม็ด

เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด เม็ดหลอก 7 เม็ด

เม็ดฮอร์โมน 21 เม็ด เม็ดหลอก 7 เม็ด

เม็ดฮอร์โมน 24 เม็ด เม็ดหลอก 4 เม็ด

เม็ดฮอร์โมน 24 เม็ด เม็ดหลอก 4 เม็ด

เม็ดฮอร์โมน 28 เม็ด ไม่มีเม็ดหลอก

เม็ดฮอร์โมน 28 เม็ด ไม่มีเม็ดหลอก

 

                แต่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใด เม็ดยาในลำดับที่ 8 – 14 ของแผง ก็จะเป็นเม็ดยาฮอร์โมน ที่มีตัวยาสำคัญเหมือนกันทั้ง 7 เม็ด ไม่ว่าจะรับประทานตามลำดับ หรือจะใช้ย้อนศร ประสิทธิภาพและผลข้างเคียงก็ไม่ต่างกัน  

                การรับประทานย้อนศร จากเม็ดที่ 14 ไปหาเม็ดที่ 8 จึงไม่มีปัญหาค่ะ ถ้ารับประทานตรงเวลาติดต่อกันทุกวัน ก็ถือว่ามีผลคุมกำเนิดต่อเนื่องตามปกติ และไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขใด ๆ เพิ่มเติม

blank

 

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยาคุม 28 เม็ดส่วนใหญ่ จะมีทั้งเม็ดยาฮอร์โมนและเม็ดยาหลอกอยู่ในแผง การใช้เรียงตามลำดับ จึงช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่เผลอแกะเม็ดยาหลอกมารับประทานแทนเม็ดยาฮอร์โมน จนทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดลดลง อีกทั้งสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น ว่ารับประทานถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่

                ดังนั้น เมื่อรับประทานยาคุมในแถวที่สองหมดแล้ว ถัดไปก็คือเม็ดที่ 15 – 28 ควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะแกะเม็ดยามาใช้ และให้รับประทานเรียงตามลำดับที่ถูกต้องเสมอนะคะ