วิธีรับประทานยาคุม “รีโวค-1.5” (Revoke-1.5)

รีโวค-1.5

                “รีโวค-1.5” เป็นยาคุมฉุกเฉินแบบเม็ดเดียว ซึ่งมีตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล (Levonorgestrel; LNG) อยู่ 1.5 มิลลิกรัม

                ให้รับประทานเม็ดเดียวครั้งเดียวเมื่อต้องการคุมกำเนิดฉุกเฉิน โดยในเอกสารกำกับยาแนะนำว่า “จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อรับประทานภายใน 24 ชั่วโมง แต่ไม่นานเกินกว่า 72 ชั่วโมง ภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์

                และ “หากอาเจียนภายใน 2 ชั่วโมงหลังได้รับยา ควรรับประทานซ้ำอีก 1 เม็ดทันที” เพื่อทดแทนยาที่ยังดูดซึมไม่สมบูรณ์ด้วยนะคะ

               

                เนื่องจากเม็ดยาของ “รีโวค-1.5” มีตัวยาลีโวนอร์เจสเทรลอยู่ 1.5 มิลลิกรัม ซึ่งเท่ากับปริมาณฮอร์โมนของยาคุมฉุกเฉินชนิด 2 เม็ดรวมกันทั้งแผง

                การรับประทาน “รีโวค-1.5” เม็ดเดียวครั้งเดียว จึงเพียงพอที่จะให้ผลคุมกำเนิดฉุกเฉินได้ ไม่ต่างไปจากการรับประทาน “โพสตินอร์”, “มาดอนน่า”, แมรี่ พิงค์”, “แอปคาร์ นอร์แพก”, “เลดี้นอร์”, “แจนนี่” หรือ “เอ-โพสน็อกซ์” แบบ 2 เม็ดพร้อมกันในครั้งเดียวนั่นเองค่ะ

 

                เมื่อมีความจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดฉุกเฉิน เช่น ถูกข่มขืน หรือเกิดความผิดพลาดจากการใช้วิธีคุมกำเนิดปกติ ควรรับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีที่ทำได้ ยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ดีกว่าการใช้ที่ล่าช้า

                โดยผลศึกษาชี้ว่าการรับประทานยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรลภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ จะมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ที่เวลา 72 – 120 ชั่วโมง และโดยเฉพาะถ้าเกิน 96 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วประสิทธิภาพก็จะยิ่งลดลงมาก

 

                ดังนั้น หลาย ๆ หน่วยงาน/สถาบัน เช่น สมาคมสูตินรีแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American College of Obstetricians and Gynecologists; ACOG), คณะอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศ สหราชอาณาจักร (Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare; FSRH) และ International Consortium for Emergency Contraception (ICEC) จึงแนะนำให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรล 1.5 มิลลิกรัมครั้งเดียว ภายใน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์

                อย่างไรก็ตาม ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention; CDC), องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) และ สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics; AAP) แนะนำว่า สามารถรับประทานได้ภายใน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ เพียงแต่ ประสิทธิภาพในการป้องกันอาจลดลงตามเวลาที่ผ่านไป โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาคุมฉุกเฉินชนิดตัวยาลีโวนอร์เจสเทรลไม่ทัน 96 ชั่วโมงแรกหลังมีเพศสัมพันธ์

 

                เพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการลดความเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า แม้ว่าจะเกิน 72 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว ก็ยังสามารถรับประทาน “รีโวค-1.5” (หรือยาคุมฉุกเฉินยี่ห้ออื่น ๆ) ได้ ถ้ายังไม่เกิน 120 ชั่วโมงหลังมีเพศสัมพันธ์ค่ะ

 

                แม้ว่าจะใช้ง่าย อีกทั้งมีราคาไม่สูง แต่ก็ไม่ควรนำยาคุมฉุกเฉินมาใช้แทนวิธีคุมกำเนิดปกตินะคะ เพราะประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินนั้นด้อยกว่าวิธีคุมกำเนิดมาตรฐาน ดังนั้น ต่อให้รับประทานยาคุมฉุกเฉินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ หรือจะรับประทานได้เร็วเพียงใดก็ตาม ก็ยังอาจป้องกันไม่สำเร็จ และเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์ได้มากกว่าค่ะ