ป้ายกำกับ: emergency contraceptive pill

โพสต์ 1 ฟอร์ต
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “โพสต์ 1 ฟอร์ต” (Post 1 forte)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “โพสต์ 1 ฟอร์ต” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

รีโวค-1.5
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “รีโวค-1.5” (Revoke-1.5)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “รีโวค-1.5” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

มาดอนน่า วัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “มาดอนน่า วัน” (Madonna one)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ยี่ห้อ “มาดอนน่า วัน” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

เอ-โพสน็อกซ์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เอ-โพสน็อกซ์” (A-Posnox)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “เอ-โพสน็อกซ์” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

วิธีรับประทานยาคุมแจนนี่
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แจนนี่” (Janny)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “แจนนี่” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

วิธีรับประทานยาคุมแทนซีวัน
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แทนซี วัน” (Tansy one)

หากจำเป็นจะต้องคุมกำเนิดฉุกเฉิน ควรรับประทานยาคุมแทนซีวันอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดความเสี่ยงของการตั้งครรภ์