ป้ายกำกับ: มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ

วิธีรับประทานยาคุมมาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES wrong

กินยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ย้อนศร

ควรแก้ไขอย่างไรหากเผลอรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ย้อนศร หรือแกะเม็ดยามาใช้ผิดตำแหน่ง

ยาคุมที่ใช้แทนมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Margaret X.O. ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

หากหาซื้อยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดที่นำมาใช้แทนได้บ้าง และแต่ละยี่ห้อนั้นมีวิธีการใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ยาคุมบำรุงเลือด
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ยาคุมบำรุงเลือด

ยาคุมที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มียี่ห้อใดบ้างที่เม็ดยาหลอกมีตัวยาบำรุงเลือด และมีข้อควรระวังในการเลือกใช้อย่างไร

การเปรียบเทียบมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอและมาร์เกร็ตพิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

Margaret XO vs Margret Pink ชื่อคล้าย… แต่ไม่เหมือนกัน

ยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” และ “มาร์เกร็ต พิงค์” มีชื่อเรียกที่คล้ายกัน ซึ่งอาจทำให้สับสนและซื้อผิด ทั้งที่มีคุณสมบัติและวิธีใช้ที่แตกต่างกัน

ลืมต่อยาคุมมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอแผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” แผงใหม่

แนะนำวิธีแก้ไขเมื่อลืมต่อยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” แผงใหม่

ลืมรับประทานยาคุมมาร์กาเร็ตเอ็กซ์โอ ตอนที่ 2
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” (ตอนที่ 2)

วิธีแก้ไขเมื่อลืมรับประทานยาคุม “มาร์กาเร็ต เอ็กซ์โอ” สำหรับผู้ที่แกะเม็ดยามาใช้ตามลำดับ 1 – 28 ที่ระบุไว้ในแผง โดยไม่ได้ไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์