ป้ายกำกับ: ยาคุมฉุกเฉินสองเม็ด

ยาคุมฉุกเฉิน2เม็ดกินยังไง
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด กินยังไง

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด มียี่ห้ออะไรบ้าง วิธีรับประทานแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ต่างกันอย่างไร

Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด ต้องกินเม็ดไหนก่อน

ถ้าจะใช้ “ยาคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด” ตามวิธีดั้งเดิม นั่นคือ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด รวม 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 12 ชั่วโมง ควรจะต้องกินเม็ดไหนก่อนนะ

เอ-โพสน็อกซ์
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “เอ-โพสน็อกซ์” (A-Posnox)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “เอ-โพสน็อกซ์” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง

จะเลือกยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ดหรือ 2 เม็ดดีนะ
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

จะเลือกยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ดหรือ 2 เม็ดดีนะ

ควรเลือกใช้ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ดหรือ 2 เม็ด จึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและปลอดภัยกว่า แล้วราคาของแต่ละยี่ห้อแตกต่างกันหรือไม่

ยาคุมฉุกเฉิน กินพร้อมกัน 2 เม็ดได้ไหม
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

ยาคุมฉุกเฉิน กินพร้อมกัน 2 เม็ดได้ไหม

ยาคุมฉุกเฉินยี่ห้อที่มีแผงละ 2 เม็ด สามารถรับประทานทั้ง 2 เม็ดพร้อมกันในครั้งเดียวได้หรือไม่ ประสิทธิภาพจะแตกต่างจากการแยกรับประทานหรือเปล่า

วิธีรับประทานยาคุมแจนนี่
Posted in EMERGENCY CONTRACEPTION

วิธีรับประทานยาคุม “แจนนี่” (Janny)

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยี่ห้อ “แจนนี่” มีวิธีการใช้ และข้อควรระวังใดบ้าง