ป้ายกำกับ: ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

ยาคุมแอนนี
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แอนนี” (Annie)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแอนนี (Annie) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาร์วีลอน 28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์วีลอน 28 (Marvelon 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมาร์วีลอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์วีลอน” (Marvelon)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์วีลอน (Marvelon) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมออนเจล 20
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ออนเจล 20” (Onjel 20)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมออนเจล 20 (Onjel 20) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมแดฟเน่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แดฟเน่ 35” (Dafne 35)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแดฟเน่ 35 (Dafne 35) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมแอนนี่ ลินน์ 28 โฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แอนนี่ ลินน์ 28” (Annylyn 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแอนนี่ ลินน์ 28 (Annylyn 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ