ป้ายกำกับ: ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

ยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์เกร็ต พิงค์” (Margret Pink)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์เกร็ต พิงค์ (Margret pink) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมโครเลนิน 30 ท.ว.” (Microlenyn 30 ED)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไมโครเลนิน 30 ท.ว. (Microlenyn 30 ED) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนอร์เกสเต้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นอร์เกสเต้” (Norgeste)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนอร์เกสเต้ (Norgeste) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมแอนนา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แอนนา” (Anna)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแอนนา (Anna) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมนีน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “นีน่า” (Nina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมนีน่า (Nina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมมินนี่ 28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มินนี่ 28” (Minny 28)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมินนี่ 28 (Minny 28) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ