ป้ายกำกับ: ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

ยาคุมริต้า21
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ริต้า 21” (Rita 21)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมริต้า21 (Rita21)

ยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมโครไกนอน 30 ทว.” (Microgynon 30 ED)

ข้อมูลทั่วไปของยาคุมไมโครไกนอน 30 ทว. (Microgynon 30 ED) ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

ยาคุมฟีมีน 30
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ฟีมีน 30” (Femine 30)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมฟีมีน 30 (Femine 30)

ยาคุมเลอร์เมร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เลอร์เมร่า” (Lermera)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเลอร์เมร่า (Lermera) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

ยาคุมมาร์นอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์นอน” (Marnon)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์นอน (Marnon) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

วิธีรับประทานยาคุมเลอร์เมร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “เลอร์เมร่า” (Lermera)

ยาคุมเลอร์เมร่า ควรจะเริ่มรับประทานเม็ดยาที่ตำแหน่งใดในแผง และเรียงลำดับการใช้อย่างไร รวมถึงเมื่อรับประทานหมดแล้วจะต้องต่อแผงใหม่อย่างไร