ป้ายกำกับ: ยาคุมชนิดฮอร์โมนรวม

ยาคุมอานาไม
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “อานาไม” (Anamai)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมอานาไม (Anamai) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมบีลาร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บีลาร่า” (Belara)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบีลาร่า (Belara) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไลน่า” (Lina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไลน่า (Lina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมชาริว่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ชาริว่า” (Chariva)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมชาริว่า (Chariva) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเฮเลน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เฮเลน” (Helen)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเฮเลน (Helen) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี.” (Jeny F.M.P.)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเจนนี่ เอฟ.เอ็ม.พี. (Jeny F.M.P.) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ