ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 21 เม็ด

ยาคุมเมโลเดีย
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เมโลเดีย” (Melodia)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเมโลเดีย (Melodia) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมบีริซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บีริซ” (Beriz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบีริซ (Beriz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ