ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 21 เม็ด

ยาคุมมาร์วีลอน
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “มาร์วีลอน” (Marvelon)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมมาร์วีลอน (Marvelon) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมแดฟเน่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แดฟเน่ 35” (Dafne 35)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแดฟเน่ 35 (Dafne 35) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมแอนนี่ ลินน์ โฉมใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “แอนนี่ ลินน์” (Annylyn)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมแอนนี่ ลินน์ (Annylyn) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไซโคลเม็กซ์-20
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไซโคลเม็กซ์-20” (Ciclomex-20)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไซโคลเม็กซ์-20 (Ciclomex-20) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมซาชา
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ซาชา” (Sasha)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมซาชา (Sasha) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมโอซี-35
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “โอซี-35” (OC-35)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมโอซี-35 (OC-35) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ