ป้ายกำกับ: ยาคุมแบบ 21 เม็ด

ยาคุมคลาเรนซ์
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “คลาเรนซ์” (Clarenz)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมคลาเรนซ์ (Clarenz)

ยาคุมเจซี่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เจซี่” (Jezy)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเจซี่ (Jezy) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

ริต้า21
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ริต้า 21” (Rita 21)

แนะนำข้อมูลทั่วไป เช่น รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย ของยาคุมริต้า21 (Rita21)

ยาคุมเลอร์เมร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “เลอร์เมร่า” (Lermera)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมเลอร์เมร่า (Lermera) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาจำหน่าย

ยาคุมบีลาร่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “บีลาร่า” (Belara)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมบีลาร่า (Belara) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

ยาคุมไลน่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไลน่า” (Lina)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไลน่า (Lina) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ