ป้ายกำกับ: ริต้า

ยาคุมที่ใช้แทนริต้า 28 ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Rita 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อยาคุม “ริต้า 28” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

ยาคุมที่ใช้แทนริต้า 21 ได้
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES same

หาซื้อ Rita 21 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ถ้าหาซื้อยาคุม “ริต้า 21” ไม่ได้ มียาคุมยี่ห้อใดบ้างที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน และสามารถนำมาใช้แทนได้

ลืมต่อยาคุมริต้า28แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ริต้า 28” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อ “ริต้า 28” (ยาคุมริต้าแบบ 28 เม็ด) แผงใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

ลืมรับประทานยาคุมริต้า28
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ริต้า 28”

หากลืมรับประทาน “ริต้า 28” (ยาคุมริต้าแบบ 28 เม็ด) ควรแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่

ลืมต่อยาคุมริต้า21แผงใหม่
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES late

ลืมต่อ “ริต้า 21” แผงใหม่

เมื่อลืมต่อ “ริต้า 21” (ยาคุมริต้าแบบ 21 เม็ด) แผงใหม่ จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้าง

ลืมรับประทานยาคุมริต้า21
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES missed

ลืมกินยาคุม “ริต้า 21”

หากลืมรับประทาน “ริต้า 21” (ยาคุมริต้าแบบ 21 เม็ด) ควรแก้ไขอย่างไร และจำเป็นจะต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่น ๆ ร่วมด้วยหรือไม่