หาซื้อ Rita 28 ไม่ได้… จะใช้อะไรแทน?!?

ยาคุมที่ใช้แทนริต้า 28 ได้

                “ริต้า 28” (Rita 28) เป็นยาคุมชนิดฮอร์โมนรวมแบบ 28 เม็ด ซึ่งมี “เม็ดยาฮอร์โมน” เป็นเม็ดสีขาวขนาดใหญ่ จำนวน 21 เม็ด โดยที่แต่ละเม็ดจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม รวมกับฮอร์โมนโปรเจสติน Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

                ส่วนเม็ดยาสีขาวขนาดเล็ก จำนวน 7 เม็ดในแผง ก็คือ “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้งเท่านั้น ไม่ได้มีตัวยาสำคัญใด ๆ

 

                ในกรณีที่หาซื้อ “ริต้า 28” ไม่ได้ ยาคุมแบบ 28 เม็ดสูตรเดียวกันที่สามารถนำมาใช้แทนได้ ก็คือ “ฟีมีน 30” (Femine 30) และ “มาร์วีลอน 28” (Marvelon 28) นะคะ

                แม้ว่าสีของแผงยาจะต่างกัน อีกทั้ง “เม็ดยาฮอร์โมน” ของ “ฟีมีน 30” มีขนาดเล็กกว่า “เม็ดยาหลอก” ซึ่งเป็นลักษณะที่ต่างไปจาก “ริต้า 28” และ “มาร์วีลอน 28” แต่ทั้ง 3 ยี่ห้อก็มีตัวยาเหมือนกัน และมีวิธีใช้เหมือนกัน นั่นคือ ให้เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อวันละเม็ดตามลำดับไปเรื่อย ๆ จนถึงเม็ดที่ 28

                “ริต้า 28” และ “ฟีมีน 30” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่า ๆ กัน ส่วน “มาร์วีลอน 28” ที่เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ จะมีราคาสูงกว่าค่ะ

 

blank

ริต้า 28 (Rita 28)

blank

blank

มาร์วีลอน 28 (Marvelon 28)

blank

blank

ฟีมีน 30 (Femine 30)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด (ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

รูปแบบการใช้ :

เริ่มรับประทานจากเม็ดที่ 1 แล้วใช้ต่อตามลำดับไปจนถึงเม็ดที่ 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

ราคา :

80 – 90 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท

ราคา :

80 – 90 บาท

 

 

                ถ้าหาซื้อ “ฟีมีน 30” หรือ “มาร์วีลอน 28” ไม่ได้ แต่ยังต้องการใช้ยาคุมที่มีตัวยาฮอร์โมนชนิดเดียวกัน และมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันกับ “ริต้า 28” ก็คงต้องเปลี่ยนไปใช้ยาคุมรูปแบบ 21 เม็ดอย่าง “ริต้า 21” หรือ “มาร์วีลอน” แทนแล้วนะคะ

                ซึ่งการเปลี่ยนจาก “ริต้า 28” มาใช้ “ริต้า 21” หรือ มาร์วีลอน” ก็ต้องปรับความคุ้นชิน 2 เรื่อง

                อย่างแรกก็คือ เปลี่ยนจากการใช้ตามลำดับตัวเลข 1 – 28 ไปเป็น การแกะเม็ดยาให้ตรงกับวันที่ใช้จริง แล้วใช้ต่อตามลำดับนั้นไปจนหมดแผง

                และอย่างที่สอง เมื่อไม่มี “เม็ดยาหลอก” ให้ใช้แล้ว หลังรับประทาน “ริต้า 21” หรือ “มาร์วีลอน” ครบทั้ง 21 เม็ด ก็ต้องเว้น 7 วันก่อนต่อยาคุมแผงถัดไป

                ซึ่งการเว้นว่างดังกล่าว ก็ถือเป็นช่วงปลอดฮอร์โมนเพื่อให้ประจำเดือนมา ไม่ต่างไปจากการรับประทาน “เม็ดยาหลอก” วันละเม็ด รวม 7 วัน ของผู้ที่ใช้ “ริต้า 28” นั่นเอง

 

                ทั้ง “ริต้า 28” และ “ริต้า 21” เป็นยาที่ผลิตภายในประเทศ มีราคาเท่ากัน ส่วน “มาร์วีลอน” เป็นยานำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงกว่าค่ะ

 

blank

ริต้า 28 (Rita 28)

blank

ริต้า 21 (Rita 21)

blank

มาร์วีลอน (Marvelon)

มี “เม็ดยาฮอร์โมน” 21 เม็ด

แต่ละเม็ดมีตัวยา Ethinyl estradiol 0.03 มิลลิกรัม + Desogestrel 0.15 มิลลิกรัม

มี “เม็ดยาหลอก” 7 เม็ด

(ซึ่งเป็นเพียงเม็ดแป้ง ไม่มีตัวยาใด ๆ)

ไม่มี “เม็ดยาหลอก”

รูปแบบการใช้ :

รับประทานตามลำดับ 1 – 28

หมดแผงแล้วต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

รูปแบบการใช้ :

เลือกเม็ดยามารับประทานให้ตรงวัน

หมดแผงแล้วเว้น 7 วันก่อนต่อแผงใหม่

การขึ้นทะเบียนยา :

ยาที่ผลิตภายในประเทศ

การขึ้นทะเบียนยา :

ยานำเข้าจากต่างประเทศ

ราคา :

80 – 90 บาท

ราคา :

100 – 130 บาท