ป้ายกำกับ: เคล็ดลับในการใช้ยา

ไม่แน่ใจว่าลืมกินยาคุมหรือเปล่า
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES etc

ไม่แน่ใจว่าลืมกินยาคุมหรือเปล่า

ถ้าไม่แน่ใจว่าวันนี้ได้รับประทานยาคุมไปแล้วหรือยัง หรือกังวลว่าอาจลืมรับประทาน จะตรวจสอบได้หรือไม่ และควรทำอย่างไร

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมเฮอร์ซ
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “เฮอร์ซ”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุม “เฮอร์ซ” สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมวันเดย์
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “วันเดย์”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุม “วันเดย์” สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมโซฟี่ 28
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “โซฟี่ 28”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุม “โซฟี่ 28” สามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมอานาไม
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “อานาไม”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุมอานาไมสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมมาร์นอน
Posted in TIPS AND TRICKS

เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “มาร์นอน”

วิธีไล่ลำดับเม็ดยาในแผงเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ใช้ยาคุมมาร์นอนสามารถตรวจสอบประจำวันได้ง่ายขึ้น