เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “เฮอร์ซ”

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมเฮอร์ซ

                การใช้ที่ต่อเนื่องกันทุกวันของยาคุมแบบ 28 เม็ด โดยเมื่อแผงเดิมหมดแล้วก็เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย ถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดค่ะ

                ซึ่ง “เฮอร์ซ” จะมีการระบุตัวเลข 1 – 28 กำกับไว้ด้วยในแผงยา จึงง่ายสำหรับผู้ใช้ที่จะแกะเม็ดยามาใช้เรียงตามลำดับดังกล่าว

                นั่นคือ ไม่ว่าจะเริ่มต้นใช้ยาคุมแผงนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเดือน หรือไม่ว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์ก็ตาม เม็ดยา “ลำดับที่ 1” ก็จะเป็นเม็ดแรกที่ถูกแกะมารับประทานเสมอ

                จากนั้น ก็ให้แกะเม็ดยาในลำดับที่ 2, 3 , 4 และต่อ ๆ ไป มารับประทานวันละเม็ด ในเวลาเดิมที่เคยใช้ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดแผง

 

                อย่างไรก็ตาม การที่ตัวเลขนั้นอาจไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทิน อีกทั้งไม่มีการระบุ “วันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ก็ทำให้ยากต่อการตรวจสอบประจำวันนะคะ

                จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้ “เฮอร์ซ” อาจลืมรับประทานยาคุม ทำให้ได้รับฮอร์โมนไม่ต่อเนื่อง หรือในทางกลับกัน ก็อาจรับประทานยาคุมซ้ำซ้อน ทำให้ได้รับฮอร์โมนมากเกินไป

                การไล่ลำดับโดยเทียบกับวันในสัปดาห์ ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบประจำวันมากกว่า จึงถือเป็นเคล็ดลับที่ช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ค่ะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ตรงกับวันจันทร์ เม็ดยา “ลำดับที่ 1” ก็จะตรงกับวันจันทร์ นั่นเอง

 

                ในแถวจะมีเม็ดยาอยู่ 7 เม็ด เมื่อไล่ลำดับต่อจนครบทั้งแถวก็จะได้เป็น จันทร์ – อังคาร – พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์

 

                จากนั้นก็ไล่ลำดับต่อจนครบทั้ง 4 แถว ได้เป็นแถวละ 1 สัปดาห์เท่า ๆ กัน

                แต่เนื่องจากตัวเลขในแถวที่ 2 (ลำดับที่ 8 – 14) และแถวที่ 4 (ลำดับที่ 22 – 28) จะเรียงลำดับจากขวาไปซ้าย เมื่อไล่ลำดับ “วันในสัปดาห์” ให้สอดคล้องกับตัวเลขดังกล่าว จึงต้องอ่านเรียงจากขวาไปซ้ายนะคะ

blank

 

                ซึ่งผู้ใช้อาจป้องกันการหลงลืมในภายหลัง โดยทำเครื่องหมายหรือติดสติ๊กเกอร์ระบุการไล่ลำดับดังกล่าวไว้ที่แผงยา

                หรือใช้หลักการจำง่าย ๆ ว่า “เม็ดแรกของแต่ละแถวควรจะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์” ดังนั้น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ เม็ดแรกของแถวที่ 1 (เม็ดยาลำดับที่ 1), เม็ดแรกของแถวที่ 2 (เม็ดยาลำดับที่ 8), เม็ดแรกของแถวที่ 3 (เม็ดยาลำดับที่ 15) และ เม็ดแรกของแถวที่ 4 (เม็ดยาลำดับที่ 22) ก็จะต้องตรงกับวันจันทร์เช่นกัน

blank

 

                เมื่อต้องการตรวจสอบเม็ดยาในแถวใด ก็สามารถเริ่มไล่ลำดับจากเม็ดแรกในแถวที่ต้องการได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไล่ลำดับมาตั้งแต่เม็ดแรกในแถวที่ 1 ค่ะ

                และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ยาคุมอย่างถูกต้อง ก็ควรตรวจสอบทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะใช้ยาด้วยนะคะ ว่าเม็ดยาที่กำลังจะแกะมารับประทานนั้น ตรงกับวันที่ใช้จริงหรือเปล่า

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันจันทร์ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดยา “ลำดับที่ 18” ของแผง” จะตรงกับวันใด โดยเริ่มไล่ลำดับจากเม็ดแรกของแถวที่ 3 ซึ่งเป็นเม็ดยา “ลำดับที่ 15” ได้เลย

                นั่นคือ เมื่อเม็ดที่ 15 ตรงกับวันจันทร์, เม็ดที่ 16 จะตรงกับวันอังคาร, เม็ดที่ 17 จะตรงกับวันพุธ ดังนั้น เม็ดที่ 18 ก็จะต้องตรงกับวันพฤหัสบดี

                หากใช้จริงตรงตามนี้ ก็น่าจะสบายใจได้ว่าที่ผ่านมา มีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วนค่ะ

blank