เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “โซฟี่ 28”

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมโซฟี่ 28

                ผู้ใช้ยาคุมแบบ 28 เม็ด จะมีการรับประทานยาคุมติดต่อกันทุกวัน และเมื่อหมดแผงเดิมแล้วก็ให้เริ่มแผงใหม่ในวันถัดมาได้เลย

                ซึ่งการใช้ที่ต่อเนื่องกันเช่นนี้ ถือเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้ไม่ลืมต่อยาคุมแผงใหม่ตามกำหนดค่ะ

                ยาคุม “โซฟี่ 28” จะมีการระบุตัวเลข 1 – 28 กำกับไว้ด้วยในแผงยา จึงง่ายสำหรับผู้ใช้ที่จะแกะเม็ดยามาใช้เรียงตามลำดับดังกล่าว

                นั่นคือ ไม่ว่าจะเริ่มต้นใช้ยาคุมแผงนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของเดือน หรือไม่ว่าจะตรงกับวันใดในสัปดาห์ก็ตาม เม็ดที่ 1 ก็จะถูกแกะมารับประทานเป็นเม็ดแรกเสมอ

                จากนั้น ก็ให้แกะเม็ดที่ 2, 3 , 4 และต่อ ๆ ไป มารับประทานวันละเม็ด ในเวลาเดิมที่เคยใช้ ไปจนถึงเม็ดที่ 28

                เมื่อหมดแผงเดิมแล้วก็ต่อด้วยเม็ดที่ 1 ของแผงใหม่ในวันถัดมา

 

                อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตัวเลขนั้นอาจไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทิน อีกทั้งไม่มี “ตัวย่อของวันในสัปดาห์” ระบุไว้ในแผง ก็ทำให้ยากต่อการตรวจสอบประจำวันนะคะ

                จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ใช้ “โซฟี่ 28” อาจลืมรับประทานยาคุม ทำให้ได้รับฮอร์โมนไม่ต่อเนื่อง หรือในทางกลับกัน ก็อาจรับประทานยาคุมซ้ำซ้อน ทำให้ได้รับฮอร์โมนมากเกินไป

                การไล่ลำดับโดยเทียบกับวันในสัปดาห์ ซึ่งสะดวกต่อการตรวจสอบประจำวันมากกว่า จึงถือเป็นเคล็ดลับที่ช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ค่ะ

 

                ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ เม็ดที่ 1 ก็จะตรงกับวันพุธ นั่นเอง

 

                ในแถวจะมีเม็ดยาอยู่ 7 เม็ด เมื่อไล่ลำดับต่อจนครบทั้งแถวก็จะได้เป็น พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร (โดยเรียงจากขวาไปซ้ายตามตัวเลขที่ระบุไว้)

 

                จากนั้นก็ไล่ลำดับต่อจนครบทั้ง 4 แถว ได้เป็นแถวละ 1 สัปดาห์เท่า ๆ กัน (ในแถวที่ 1 กับ 3 จะเรียงวันจากขวาไปซ้าย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวเลขลำดับที่ระบุไว้)

blank

 

                ซึ่งผู้ใช้อาจป้องกันการหลงลืมในภายหลัง โดยทำเครื่องหมายหรือติดสติ๊กเกอร์ระบุการไล่ลำดับดังกล่าวไว้ที่แผงยา

                หรือใช้หลักการจำง่าย ๆ ว่า “เม็ดแรกของแต่ละแถวจะเป็นวันเดียวกัน” ดังนั้น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ เม็ดแรกของแถวที่ 1 (เม็ดที่ 1), เม็ดแรกของแถวที่ 2 (เม็ดที่ 8), เม็ดแรกของแถวที่ 3 (เม็ดที่ 15) และ เม็ดแรกของแถวที่ 4 (เม็ดที่ 22) ก็จะต้องตรงกับวันพุธเช่นกัน

blank

 

                เมื่อต้องการตรวจสอบเม็ดยาในแถวใด ก็สามารถเริ่มไล่ลำดับจากเม็ดแรกในแถวที่ต้องการได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาไล่ลำดับมาตั้งแต่เม็ดแรกในแถวที่ 1 ค่ะ

                และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ยาคุมอย่างถูกต้อง ก็ควรตรวจสอบทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะใช้ยาด้วยนะคะ ว่าเม็ดยาที่กำลังจะแกะมารับประทานนั้น ตรงกับวันที่ใช้จริงหรือเปล่า

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดที่ 25 ของแผงจะตรงกับวันใด โดยเริ่มไล่ลำดับจากเม็ดแรกของแถวที่ 4 ซึ่งเป็นเม็ดที่ 22 ได้เลย

blank

                นั่นคือ เมื่อเม็ดที่ 22 ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 23 จะตรงกับวันพฤหัสบดี, เม็ดที่ 24 จะตรงกับวันศุกร์ ดังนั้น เม็ดที่ 25 ก็จะต้องตรงกับวันเสาร์

                หากใช้จริงตรงตามนี้ ก็น่าจะสบายใจได้ว่าที่ผ่านมา มีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วนค่ะ