ป้ายกำกับ: ไมนอซ

ไมนอซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES info

ยาคุม “ไมนอซ” (Minoz)

ข้อมูลเกี่ยวกับยาคุมไมนอซ (Minoz) ได้แก่ รูปแบบยา, ชนิดและปริมาณของฮอร์โมน, จุดเด่น, ผลข้างเคียง/ข้อควรระวัง และราคาโดยประมาณ

วิธีรับประทานยาคุมไมนอซ
Posted in CONTRACEPTIVE CHOICES use

วิธีรับประทานยาคุม “ไมนอซ” (Minoz)

ผู้ใช้ยาคุมไมนอซ ควรเริ่มรับประทานเม็ดใดก่อน และเรียงลำดับแบบไหน ใช้หมดแผงแล้วจะต่อแผงใหม่อย่างไร