เคล็ด(ไม่)ลับ สำหรับผู้ใช้ยาคุม “ริเกวิดอน”

เคล็ดไม่ลับสำหรับผู้ใช้ยาคุมริเกวิดอน

                การใช้ยาคุม “ริเกวิดอน” ควรแกะเม็ดยามารับประทานวันละเม็ด โดยเรียงลำดับตามตัวเลขที่ระบุไว้ในแผง จาก 1 ไปหา 28 และเมื่อใช้หมดแผงแล้วก็ให้ต่อแผงใหม่ในวันถัดมา

                การรับประทานต่อเนื่องกันทุกวัน ถือเป็นจุดเด่นของยาคุมแบบ 28 เม็ด ที่ช่วยให้ต่อแผงใหม่ได้ตรงตามกำหนด

 

                อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนั้นอาจไม่ตรงกับวันที่ในปฏิทิน อีกทั้งการที่ไม่ระบุ “วันในสัปดาห์” ไว้ในแผง ก็ทำให้ยากต่อการตรวจสอบประจำวันค่ะ

                ผู้ใช้ “ริเกวิดอน” อาจลืมรับประทานยาคุมโดยไม่รู้ตัว ทำให้ได้รับฮอร์โมนไม่ต่อเนื่อง หรือในทางกลับกัน ก็อาจรับประทานยาคุมซ้ำซ้อน ทำให้ได้รับฮอร์โมนมากเกินไป

                จึงขอแนะนำเคล็ดลับในการไล่ลำดับเม็ดยาเทียบกับวันในสัปดาห์ เพื่อให้สะดวกต่อการตรวจสอบประจำวัน และป้องกันปัญหาดังกล่าว

 

                ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ตรงกับวันพุธ เม็ดยา “ลำดับที่ 1” ก็จะตรงกับวันพุธ นั่นเอง

 

                ในแถวจะมีเม็ดยาอยู่ 7 เม็ด เมื่อไล่ลำดับต่อจนครบทั้งแถวก็จะได้เป็น พุธ – พฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร

 

                จากนั้นก็ไล่ลำดับต่อจนครบทั้ง 4 แถว

                แต่เนื่องจากตัวเลขในแถวที่ 2 (ลำดับที่ 8 – 14) และแถวที่ 4 (ลำดับที่ 22 – 28) จะเรียงลำดับจากขวาไปซ้าย เมื่อไล่ลำดับ “วันในสัปดาห์” ให้สอดคล้องกับตัวเลขดังกล่าว จึงต้องอ่านเรียงจากขวาไปซ้ายนะคะ

blank

 

                ซึ่งผู้ใช้อาจป้องกันการหลงลืมในภายหลัง โดยทำเครื่องหมายไว้ที่แผงยา

                หรือใช้หลักการจำง่าย ๆ ว่า “เม็ดแรกของแต่ละแถวควรจะตรงกับวันเดียวกันในสัปดาห์” ดังนั้น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ เม็ดแรกของแถวที่ 1 (เม็ดยาลำดับที่ 1), เม็ดแรกของแถวที่ 2 (เม็ดยาลำดับที่ 8), เม็ดแรกของแถวที่ 3 (เม็ดยาลำดับที่ 15) และ เม็ดแรกของแถวที่ 4 (เม็ดยาลำดับที่ 22) ก็จะต้องตรงกับวันพุธเช่นกัน

blank

 

                เมื่อต้องการตรวจสอบเม็ดยาในแถวใด ก็สามารถเริ่มไล่ลำดับจากเม็ดแรกในแถวที่ต้องการได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไล่ลำดับมาตั้งแต่เม็ดแรกในแถวที่ 1 ค่ะ

                และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้ยาคุมอย่างถูกต้อง ก็ควรตรวจสอบทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะใช้ยาด้วยนะคะ ว่าเม็ดยาที่กำลังจะแกะมารับประทานนั้น ตรงกับวันที่ใช้จริงหรือเปล่า

blank

                ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มรับประทานยาคุมแผงนี้ในวันพุธ ก็สามารถไล่ลำดับได้ว่าเม็ดยา “ลำดับที่ 18” ของแผง” จะตรงกับวันใด โดยเริ่มไล่ลำดับจากเม็ดแรกของแถวที่ 3 ซึ่งเป็นเม็ดยา “ลำดับที่ 15” ได้เลย

                นั่นคือ เมื่อเม็ดที่ 15 ตรงกับวันพุธ, เม็ดที่ 16 จะตรงกับวันพฤหัสบดี, เม็ดที่ 17 จะตรงกับวันศุกร์ ดังนั้น เม็ดที่ 18 ก็จะต้องตรงกับวันเสาร์

                หากใช้ตรงตามนี้ก็น่าจะสบายใจได้ว่าที่ผ่านมามีการใช้ยาคุมถูกต้องและครบถ้วนค่ะ